Wie in het politierapport ‘Criminaliteitsbeeld Rotterdamse haven’ leest wat criminelen allemaal uitspoken in de haven, kan niet anders dan blij zijn dat er controlerende instanties zijn die proberen illegale goederenstromen een halt toe te roepen. Het rapport biedt wat dat betreft ook enige hoop. De controles in de Rotterdamse haven, in het bijzonder de containerscan, schijnen ertoe te leiden dat sommige criminelen hun biezen pakken en hun activiteiten voortzetten in buitenlandse havens.
Het bewijst nog eens dat de klachten die in Rotterdam geregeld te horen zijn geweest, dat de controles in de haven te streng zijn en de Nederlandse concurrentiepositie ondergraven, niet terecht zijn. Het is, zoals de politie zegt, logisch dat een wereldhaven als Rotterdam criminaliteit aantrekt en het is daarom noodzakelijk dat daar strenge controles tegenover staan. De bedrijven mogen blij zijn dat de controlerende instanties proberen de kwade van de goede lading te scheiden en dat organisaties zoals de douane proberen om het logistieke proces daarbij zo min mogelijk te hinderen.
Controles zijn nodig, al vormen ze nog geen oplossing van de problematiek. Met alleen het onderscheppen van foute ladingen, roept de overheid nog geen definitief halt toe aan illegale handelsroutes. Om ze echt te stoppen, zullen de wetshandhavers boeven achter slot en grendel moeten zetten. De politie realiseert zich dat en heeft zich ten doel gesteld om zich specifieker te richten op het aanpakken van criminelen die gebruik maken van de haven. Er is wat dat betreft veel werk aan de winkel, want uit het ‘Criminaliteitsbeeld’ blijkt dat er in de haven nog veel illegale zaken gebeuren die bepaald niet altijd bestraft worden.
Als alle inspanningen ertoe leiden dat de Rotterdamse haven inderdaad wat lading verliest doordat dubieuze goederenstromen verhuizen naar buitenlandse havens, dan moet dat maar. Voor het bedrijfsleven in Rotterdam is het uiteindelijk alleen maar goed dat de criminaliteit wordt aangepakt, want juist de logistieke bedrijven zelf zijn volgens de politie een kwetsbaar slachtoffer. Criminelen schijnen druk uit te oefenen op werknemers van bedrijven om met hen samen te spannen. Als tegenwicht tegen het kwaad dat in een wereldhaven als Rotterdam nu eenmaal vaker dan gemiddeld opduikt, is het daarom goed om wel eens wat ‘Roomser dan de paus’ te zijn.