Deltalinqs en de Kamer onderstrepen dat zelfs bij de stagnerende economie in 2002 de havenactiviteiten zijn blijven groeien. De doorvoer is toegenomen met 2,4 procent en de containeroverslag zelfs met 7 procent. Het nog vrij beschikbare areaal van 240 hectare is met het huidige uitgiftetempo in drie jaar uitverkocht, hebben de organisaties berekend. De Rotterdamse haven beschikt nog maar over één groot aaneengesloten terrein van circa zestig hectare en daarvoor loopt een tender. ,,Voor een containerterminal van tachtig tot negentig hectare is nu geen terrein meer beschikbaar’’, aldus de noodkreet.
Door het gebrek aan terreinen in het Rotterdamse havengebied zijn in de afgelopen twee jaar al veertig belangstellende bedrijven noodgedwongen afgewezen. Die bedrijven hadden een gezamenlijk behoefte aan 140 hectare terrein, 1,5 kilometer binnenvaartkade en 3,5 kilometer zeekade. Voor de Tweede Maasvlakte is nu al een aanzienlijke belangstelling. Er zijn serieuze gegadigden met een totale behoefte aan driehonderd hectare grond en bijna vijf kilometer zeekade. Zo heeft Maersk Sealand bijvoorbeeld te kennen gegeven interesse te hebben.
Daar komt bij dat veel havenbedrijven in de wat oudere oostelijke havengebieden willen verhuizen naar het westen. Dat is voor sommige havenbedrijven ook noodzakelijk. De grotere zeeschepen van meer dan vijfduizend teu kunnen immers door hun diepgang de Beneluxtunnel niet passeren. Deze ‘trek naar het westen’ levert ook in de oudere havens iets op. Daar ontstaat ruimte voor woningbouw en nieuwe bedrijfsactiviteiten.
Deltalinqs en de Kamer vinden dat de nieuwe regering in het regeerakkoord een gefaseerde bijdrage van zeshonderd miljoen euro aan de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte moet opnemen. Wanneer er geen besluit wordt genomen, zijn de gevolgen ernstig, aldus de organisaties. ,,Het nu niet investeren in landaanwinning voor deepsea-gebonden activiteiten betekent het teruglopen van de werkgelegenheid, bedrijvigheid en overheidsinkomsten’’, schrijven ze aan de formateurs.
In de projectbeslissing die het kabinet al in 1997 nam, werden overigens de naderende problemen reeds onderkend. Het kabinet noemde het oplossen van het ruimtetekort in de haven destijds al ‘wenselijk’. ,,Het kabinet is ervan overtuigd dat een dergelijk ruimtetekort binnen afzienbare tijd afbreuk doet aan het succes van de mainport’’, aldus deze projectbeslissing.