Als er toch een nieuwe aanbesteding moet komen, betekent dit dat het bouwconsortium Noriant dat oorspronkelijk de bouwopdracht in de wacht sleepte, zware schadevergoedingen kan eisen. Bovendien zorgt een nieuwe aanbestedingsprocedure voor verdere vertraging van het project. Normaal zouden de werken voor de Oosterweelverbinding in het najaar van 2016 van start gaan.

Er zijn ook de financiële gevolgen. Bij verder uitstel dreigen niet enkel de Vlaamse steunmaatregelen te vervallen, maar ook de voorziene Europese steun zou geblokkeerd worden.

De Vlaamse regering zegt ondertussen te wachten op duidelijkheid van Europa over het dossier. De Europese Commissie zou dan weer wachten op argumenten van de Vlaamse overheid waarom Noriant de opdracht wel moet krijgen.