De algemene benadering brengt een aantal wijzigingen in het voorstel van de Commissie aan, om zo overbodige administratieve lasten en kosten te mijden. Bovendien krijgen de lidstaten nu meer vrijheid om de regels te interpreteren.

Zo krijgt de tekst de kracht van een richtlijn en niet van een regelgeving zoals de Commissie had gevraagd. Lichte bestelwagens onder 3,5 ton zijn niet langer in de tekst opgenomen en zullen dus niet langs de weg aan een technische keuring worden onderworpen. Lidstaten zijn echter wel vrij om dit te doen als ze dat willen. Tot slot is er ook afgestapt van het minimum quotum.

Volgens de aangepaste richtlijn zullen de controles stapsgewijs worden uitgevoerd. Aanvankelijk zullen de wegcontroles zich beperken tot inspecties van relevante documenten en een visuele beoordeling van het voertuig. Dit kan echter worden gevolgd door een meer gedetailleerde technische keuring, als dit noodzakelijk wordt geacht.

Inspecteurs zullen gebruik kunnen maken van risicoprofielen om ondernemingen die meer kans maken niet te voldoen aan de voorschriften, er uit te pikken en vaker aan een doorgedreven controle te onderwerpen.

De bijlagen van de ontwerprichtlijn vermelden de te controleren onderdelen, de te hanteren methodologie, de beoordeling van de tekortkomingen en de keuring van de ladingzekering.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement