Pleidooi voor striktere emissienormen voor binnenvaart

Binnenvaart

In een eindrapport over de impact van beleid voor vermindering van vervuilende emissies door de binnenvaart pleiten de onderzoekers voor striktere emissienormen voor nieuwe en bestaande motoren.

Het onderzoeksconsortium onder leiding van Panteia/NEA in samenwerking met de CCR, Expertise en Innovatiecentrum voor de Binnenvaart en de Oostenrijkse binnenvaartorganisatie via Donau stelt dat de baten voor de maatschappij van striktere emissienormen vele malen hogere zijn dan de additionele kosten voor de transportsector. Een extra euro voor de transportsector om aan de strengere eisen te voldoen zou een besparing van 40 euro opleveren voor de samenleving, aldus de onderzoekers.

De langzame vooruitgang in de vermindering van luchtvervuilende emissies van NOx en fijnstof vormt een groeiende zorg voor de binnenvaart, zegt het consortium. De kloof met het wegvervoer, dat Euro6-motoren gebruikt, wordt groter en vrijwillige maatregelen alleen zullen niet voldoende zijn om het tij te keren. Nieuwe emissiestandaarden zijn hard nodig, aldus het rapport.

De Europese Commissie vroeg het consortium de mogelijkheden te onderzoeken om de kloof te dichten. De conclusie is dat een emissiereductie van 87% in de binnenvaart nodig is in vergelijking tot de huidige situatie.

Een bijkomende conclusie is dat de meest effectieve en efficiënte aanpak is om de striktere emissienormen op te leggen aan grotere schepen . Die zijn klein in aantal, maar zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van de transportprestatie van de binnenvaart en de daaraan gerelateerde externe kosten en luchtvervuiling.

Volgens het consortium kan het gebruik van lng leiden tot een win-winsituatie. De verwachte besparing op de brandstofkosten die het gebruik van lng (foto) oplevert compenseert in vele gevallen de extra investeringen voor het aanpassen van de bestaande motoren of de meerkosten voor toepassing van lng in nieuwe schepen.

Tot slot stelt het consortium dat het verwezenlijken van hoge reducties van luchtvervuilende emissies gepaard moet gaan met vervolgacties zoals aangepaste wet-en regelgeving, de ontwikkeling van financieringsmodellen en ondersteuningsinstrumenten en doorontwikkeling van nieuwe motor-, brandstof- en nabehandelingstechnologieën toegepast in de binnenvaart.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Pleidooi voor striktere emissienormen voor binnenvaart | NT

Pleidooi voor striktere emissienormen voor binnenvaart

Binnenvaart

In een eindrapport over de impact van beleid voor vermindering van vervuilende emissies door de binnenvaart pleiten de onderzoekers voor striktere emissienormen voor nieuwe en bestaande motoren.

Het onderzoeksconsortium onder leiding van Panteia/NEA in samenwerking met de CCR, Expertise en Innovatiecentrum voor de Binnenvaart en de Oostenrijkse binnenvaartorganisatie via Donau stelt dat de baten voor de maatschappij van striktere emissienormen vele malen hogere zijn dan de additionele kosten voor de transportsector. Een extra euro voor de transportsector om aan de strengere eisen te voldoen zou een besparing van 40 euro opleveren voor de samenleving, aldus de onderzoekers.

De langzame vooruitgang in de vermindering van luchtvervuilende emissies van NOx en fijnstof vormt een groeiende zorg voor de binnenvaart, zegt het consortium. De kloof met het wegvervoer, dat Euro6-motoren gebruikt, wordt groter en vrijwillige maatregelen alleen zullen niet voldoende zijn om het tij te keren. Nieuwe emissiestandaarden zijn hard nodig, aldus het rapport.

De Europese Commissie vroeg het consortium de mogelijkheden te onderzoeken om de kloof te dichten. De conclusie is dat een emissiereductie van 87% in de binnenvaart nodig is in vergelijking tot de huidige situatie.

Een bijkomende conclusie is dat de meest effectieve en efficiënte aanpak is om de striktere emissienormen op te leggen aan grotere schepen . Die zijn klein in aantal, maar zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van de transportprestatie van de binnenvaart en de daaraan gerelateerde externe kosten en luchtvervuiling.

Volgens het consortium kan het gebruik van lng leiden tot een win-winsituatie. De verwachte besparing op de brandstofkosten die het gebruik van lng (foto) oplevert compenseert in vele gevallen de extra investeringen voor het aanpassen van de bestaande motoren of de meerkosten voor toepassing van lng in nieuwe schepen.

Tot slot stelt het consortium dat het verwezenlijken van hoge reducties van luchtvervuilende emissies gepaard moet gaan met vervolgacties zoals aangepaste wet-en regelgeving, de ontwikkeling van financieringsmodellen en ondersteuningsinstrumenten en doorontwikkeling van nieuwe motor-, brandstof- en nabehandelingstechnologieën toegepast in de binnenvaart.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement