Bescherm je organisatie tegen ondermijning met de Weerbaarheidsscan van Signpost Six

Brand Story

Ondermijning is een groeiend probleem, juist ook binnen de logistieke sector. Maar hoe zorg je er nu voor dat je dit risico voor zowel je personeel als de organisatie minimaliseert? Het allerbelangrijkste is zicht krijgen op waar organisatorische kwetsbaarheden liggen en hoe deze misbruikt worden door kwaadwillenden, vertelt Dennis Bijker, CEO van Signpost Six. ‘Door inzicht te hebben in kwetsbaarheden en hoe die zich verhouden tot Modus Operandi van criminelen, kan de weerbaarheid van de organisatie en haar medewerkers gemakkelijk vergroot worden.’

Inmiddels hebben al een hoop bedrijven in het havenwezen, de sierteeltsector en bredere logistiek- en transportsector gebruik gemaakt van de weerbaarheidsscan. Foto: Shutterstock
In deze editie van Brand Stories vertelt Signpost Six over maatregelen tegen ondermijning. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Signpost Six is al ruim zeven jaar dé insider risk specialist in Europa. Waar de meest toonaangevende multinationals en overheidsinstanties zich wenden tot het advies van Signpost Six, is de vraag naar oplossingen vanuit de transport- en logistieksector de afgelopen jaren eveneens sterk toegenomen. Reden genoeg voor Signpost Six om ook voor deze sector tot een slimme oplossing te komen.

Kwetsbaarheden

Ondermijning wordt al geruime tijd onderkend als een groeiend probleem binnen de logistiek. Steeds vaker halen incidenten het nieuws, waarbij criminelen misbruik maken van kwetsbaarheden in het logistieke proces. In veel van deze gevallen blijken ook medewerkers van bedrijven betrokken te zijn.

‘Gewild en ongewild kunnen medewerkers een belangrijke schakel zijn, om bijvoorbeeld drugs-, wapen- en mensensmokkel mogelijk te maken. Het gedwongen stilleggen van bedrijfsprocessen na het aantreffen van smokkelwaar of uithalers komt bij steeds meer bedrijven regelmatig voor.’

Ondanks dat dergelijke situaties steeds vaker voorkomen in de logistieke en transportsector, is een passende oplossing nog moeilijk te vinden. De overheid onderkent het probleem en biedt op verschillende manieren (financiële) hulp. Ook zijn verschillende publiek-private samenwerkingen opgericht. Toch blijken de meeste initiatieven niet te werken en wordt vervolgens naar de bedrijven zelf gekeken om het probleem op te lossen. Terwijl het hen vaak ontbreekt aan de juiste kennis, middelen en tijd.

Effectieve oplossing

Na vragen vanuit zowel de bedrijven als de overheid, heeft Signpost Six zich ingezet om tot een effectieve oplossing te komen. Een oplossing die de bedrijven daadwerkelijk helpt bij het voorkomen van ondermijning én hen maar weinig tijd of middelen hoeft te kosten. De Weerbaarheidsscan van Signpost Six lijkt dan ook eindelijk een impasse te doorbreken.

Om te komen tot de oplossing richt de weerbaarheidsscan zich allereerst op inzicht in de kwetsbaarheden van organisaties en hoe deze misbruikt kunnen worden door kwaadwillenden. Dit gaat veel verder dan de kennis die bedrijven vaak zelf al bezitten.

Bijker: ‘Per organisatie of sector bieden we allereerst inzicht in de belangrijkste modus operandi die criminelen inzetten om smokkel mogelijk te maken. Hierin bekijken we bestaande werkwijzen, maar ook mogelijke toekomstige modus operandi.’

De Weerbaarheidsscan richt zich vervolgens op bestaande maatregelen van een bedrijf. Hier wordt getoetst hoe werkwijzen van criminelen zich verhouden tot de maatregelen van het bedrijf. Dit biedt direct inzicht in waar een organisatie kwetsbaar is en welke versterkende maatregelen genomen kunnen worden. Dankzij hun jarenlange ervaringen en opgebouwde kennis, hebben de versterkende maatregelen een concreet karakter. ‘Het is de bedoeling bedrijven écht te helpen en niet met nietszeggende aanbevelingen op pad te sturen.’

Processen

Omdat kwetsbaarheden zich kunnen richten op processen, mensen en informatie(systemen) analyseert de weerbaarheidsscan van Signpost Six in zes weken tijd verschillende domeinen binnen een bedrijf: van HR en Security, tot IT en Operations. Dankzij de efficiënte methodiek is slechts beperkt tijd en inzet nodig van een bedrijf: het invullen van een self-assessment, diepte-interviews met verantwoordelijken van de genoemde domeinen en een afsluitende workshopsessie.

Bijker: ‘Tijdens de weerbaarheidsscan bekijken we alle risico’s die op een logistieke organisatie afkomen. Vervolgens toetsen we of de processen en mensen bestand zijn tegen de gebruikte methodes van bijvoorbeeld drugscriminelen. Hoe misbruiken zij de logistieke processen, bijvoorbeeld bij terminals of in de sierteeltsector? Wat zijn de kritieke processen, posities of juist informatie? Wat doet een organisatie om zich hiertegen te wapenen? Welke maatregelen kunnen snel en effectief helpen, zonder grote investeringen?’

Tegelijkertijd is ‘de mens’ een belangrijk onderdeel van de oplossing. ‘Insider risk gaat over mogelijke risico’s van binnenuit een organisatie. Dit kan iedereen zijn met toegang tot kritieke informatie, toegang of middelen. Van leverancier, tot medewerker of partner: vanwege hun kennis of toegang, zijn zij een prominent en aantrekkelijk doelwit voor criminelen. Om hun veiligheid te kunnen waarborgen, moeten organisaties investeren in de weerbaarheid van medewerkers, maar net zo goed in de weerbaarheid van processen of rollen’, vertelt Bijker.

‘Veel organisaties hebben geïnvesteerd in bijvoorbeeld anti-ronsel trainingen. Waar dit in principe goed is, leg je hiermee wel de verantwoordelijkheid bij de medewerker. Terwijl bepaalde maatregelen er ook voor kunnen zorgen dat zij niet meer interessant zijn voor criminelen. Of dat medewerkers beter afwijkend gedrag leren herkennen, zodat de organisatie juist sneller kan helpen.’

Kennis en ervaring

Waar dit slechts enkele voorbeelden zijn, beschikt Signpost Six over dusdanig veel kennis en ervaringen van ondermijning dat de vraag naar hun oplossing snel toeneemt. Bijker: ‘Inmiddels hebben al een hoop bedrijven in het havenwezen, de sierteeltsector en bredere logistiek- en transportsector gebruik gemaakt van de weerbaarheidsscan. Iets dat we veelal te horen krijgen is dat de weerbaarheidsscan concreet inzicht biedt in de uitdaging én dit direct koppelt aan praktische oplossingen. Dit maakt het voor organisaties overzichtelijk en concreet en kan daadwerkelijk impact gemaakt worden om de organisatie weerbaar te maken.’

‘Wanneer we het hebben over risico’s of modus operandi, zijn er natuurlijk genoeg voorbeelden te noemen. Opvallend is echter dat veel organisaties zich vervolgens focussen op screening, terwijl dit maar een beperkte oplossing is. Los van de enorme investering, is dit ook slechts een klein onderdeel van de oplossing. Want: wie screen je? Waarop? Hoe vaak? Uiteraard helpen wij bedrijven bij het effectief inrichten van screening, alleen is het veel belangrijker dat een organisatie is ingericht om mogelijke incidenten vroegtijdig te herkennen. Dat bespaart de organisatie een hoop geld en tijd’, adviseert Bijker.

Signpost Six kent inmiddels de problematiek van ondermijning binnen verschillende soorten organisaties goed. ‘We hebben dan ook een breed team met diverse expertise: van inlichtingen, (cyber)security en economie, tot achtergronden in politie, defensie, ondermijning en de logistieke en transportsector zelf. Momenteel werken we ook samen met de verschillende ‘Mainports’. Waar zij al veel nuttige (trainings)oplossingen bieden, wordt de weerbaarheidsscan nu vaak juist als startpunt ingezet. Dit helpt om de bedrijven een totaaloverzicht van de oplossing te kunnen bieden, in plaats van gefragmenteerde initiatieven. Ons doel is bedrijven te helpen om een veilige omgeving te creëren die het risico op diefstal, smokkel en misbruik van organisaties in de logistiek- en transportsector minimaliseert.’

Dit verhaal is aan u verteld door Signpost Six.

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.

Bescherm je organisatie tegen ondermijning met de Weerbaarheidsscan van Signpost Six | NT

Bescherm je organisatie tegen ondermijning met de Weerbaarheidsscan van Signpost Six

Brand Story

Ondermijning is een groeiend probleem, juist ook binnen de logistieke sector. Maar hoe zorg je er nu voor dat je dit risico voor zowel je personeel als de organisatie minimaliseert? Het allerbelangrijkste is zicht krijgen op waar organisatorische kwetsbaarheden liggen en hoe deze misbruikt worden door kwaadwillenden, vertelt Dennis Bijker, CEO van Signpost Six. ‘Door inzicht te hebben in kwetsbaarheden en hoe die zich verhouden tot Modus Operandi van criminelen, kan de weerbaarheid van de organisatie en haar medewerkers gemakkelijk vergroot worden.’

Inmiddels hebben al een hoop bedrijven in het havenwezen, de sierteeltsector en bredere logistiek- en transportsector gebruik gemaakt van de weerbaarheidsscan. Foto: Shutterstock
In deze editie van Brand Stories vertelt Signpost Six over maatregelen tegen ondermijning. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Signpost Six is al ruim zeven jaar dé insider risk specialist in Europa. Waar de meest toonaangevende multinationals en overheidsinstanties zich wenden tot het advies van Signpost Six, is de vraag naar oplossingen vanuit de transport- en logistieksector de afgelopen jaren eveneens sterk toegenomen. Reden genoeg voor Signpost Six om ook voor deze sector tot een slimme oplossing te komen.

Kwetsbaarheden

Ondermijning wordt al geruime tijd onderkend als een groeiend probleem binnen de logistiek. Steeds vaker halen incidenten het nieuws, waarbij criminelen misbruik maken van kwetsbaarheden in het logistieke proces. In veel van deze gevallen blijken ook medewerkers van bedrijven betrokken te zijn.

‘Gewild en ongewild kunnen medewerkers een belangrijke schakel zijn, om bijvoorbeeld drugs-, wapen- en mensensmokkel mogelijk te maken. Het gedwongen stilleggen van bedrijfsprocessen na het aantreffen van smokkelwaar of uithalers komt bij steeds meer bedrijven regelmatig voor.’

Ondanks dat dergelijke situaties steeds vaker voorkomen in de logistieke en transportsector, is een passende oplossing nog moeilijk te vinden. De overheid onderkent het probleem en biedt op verschillende manieren (financiële) hulp. Ook zijn verschillende publiek-private samenwerkingen opgericht. Toch blijken de meeste initiatieven niet te werken en wordt vervolgens naar de bedrijven zelf gekeken om het probleem op te lossen. Terwijl het hen vaak ontbreekt aan de juiste kennis, middelen en tijd.

Effectieve oplossing

Na vragen vanuit zowel de bedrijven als de overheid, heeft Signpost Six zich ingezet om tot een effectieve oplossing te komen. Een oplossing die de bedrijven daadwerkelijk helpt bij het voorkomen van ondermijning én hen maar weinig tijd of middelen hoeft te kosten. De Weerbaarheidsscan van Signpost Six lijkt dan ook eindelijk een impasse te doorbreken.

Om te komen tot de oplossing richt de weerbaarheidsscan zich allereerst op inzicht in de kwetsbaarheden van organisaties en hoe deze misbruikt kunnen worden door kwaadwillenden. Dit gaat veel verder dan de kennis die bedrijven vaak zelf al bezitten.

Bijker: ‘Per organisatie of sector bieden we allereerst inzicht in de belangrijkste modus operandi die criminelen inzetten om smokkel mogelijk te maken. Hierin bekijken we bestaande werkwijzen, maar ook mogelijke toekomstige modus operandi.’

De Weerbaarheidsscan richt zich vervolgens op bestaande maatregelen van een bedrijf. Hier wordt getoetst hoe werkwijzen van criminelen zich verhouden tot de maatregelen van het bedrijf. Dit biedt direct inzicht in waar een organisatie kwetsbaar is en welke versterkende maatregelen genomen kunnen worden. Dankzij hun jarenlange ervaringen en opgebouwde kennis, hebben de versterkende maatregelen een concreet karakter. ‘Het is de bedoeling bedrijven écht te helpen en niet met nietszeggende aanbevelingen op pad te sturen.’

Processen

Omdat kwetsbaarheden zich kunnen richten op processen, mensen en informatie(systemen) analyseert de weerbaarheidsscan van Signpost Six in zes weken tijd verschillende domeinen binnen een bedrijf: van HR en Security, tot IT en Operations. Dankzij de efficiënte methodiek is slechts beperkt tijd en inzet nodig van een bedrijf: het invullen van een self-assessment, diepte-interviews met verantwoordelijken van de genoemde domeinen en een afsluitende workshopsessie.

Bijker: ‘Tijdens de weerbaarheidsscan bekijken we alle risico’s die op een logistieke organisatie afkomen. Vervolgens toetsen we of de processen en mensen bestand zijn tegen de gebruikte methodes van bijvoorbeeld drugscriminelen. Hoe misbruiken zij de logistieke processen, bijvoorbeeld bij terminals of in de sierteeltsector? Wat zijn de kritieke processen, posities of juist informatie? Wat doet een organisatie om zich hiertegen te wapenen? Welke maatregelen kunnen snel en effectief helpen, zonder grote investeringen?’

Tegelijkertijd is ‘de mens’ een belangrijk onderdeel van de oplossing. ‘Insider risk gaat over mogelijke risico’s van binnenuit een organisatie. Dit kan iedereen zijn met toegang tot kritieke informatie, toegang of middelen. Van leverancier, tot medewerker of partner: vanwege hun kennis of toegang, zijn zij een prominent en aantrekkelijk doelwit voor criminelen. Om hun veiligheid te kunnen waarborgen, moeten organisaties investeren in de weerbaarheid van medewerkers, maar net zo goed in de weerbaarheid van processen of rollen’, vertelt Bijker.

‘Veel organisaties hebben geïnvesteerd in bijvoorbeeld anti-ronsel trainingen. Waar dit in principe goed is, leg je hiermee wel de verantwoordelijkheid bij de medewerker. Terwijl bepaalde maatregelen er ook voor kunnen zorgen dat zij niet meer interessant zijn voor criminelen. Of dat medewerkers beter afwijkend gedrag leren herkennen, zodat de organisatie juist sneller kan helpen.’

Kennis en ervaring

Waar dit slechts enkele voorbeelden zijn, beschikt Signpost Six over dusdanig veel kennis en ervaringen van ondermijning dat de vraag naar hun oplossing snel toeneemt. Bijker: ‘Inmiddels hebben al een hoop bedrijven in het havenwezen, de sierteeltsector en bredere logistiek- en transportsector gebruik gemaakt van de weerbaarheidsscan. Iets dat we veelal te horen krijgen is dat de weerbaarheidsscan concreet inzicht biedt in de uitdaging én dit direct koppelt aan praktische oplossingen. Dit maakt het voor organisaties overzichtelijk en concreet en kan daadwerkelijk impact gemaakt worden om de organisatie weerbaar te maken.’

‘Wanneer we het hebben over risico’s of modus operandi, zijn er natuurlijk genoeg voorbeelden te noemen. Opvallend is echter dat veel organisaties zich vervolgens focussen op screening, terwijl dit maar een beperkte oplossing is. Los van de enorme investering, is dit ook slechts een klein onderdeel van de oplossing. Want: wie screen je? Waarop? Hoe vaak? Uiteraard helpen wij bedrijven bij het effectief inrichten van screening, alleen is het veel belangrijker dat een organisatie is ingericht om mogelijke incidenten vroegtijdig te herkennen. Dat bespaart de organisatie een hoop geld en tijd’, adviseert Bijker.

Signpost Six kent inmiddels de problematiek van ondermijning binnen verschillende soorten organisaties goed. ‘We hebben dan ook een breed team met diverse expertise: van inlichtingen, (cyber)security en economie, tot achtergronden in politie, defensie, ondermijning en de logistieke en transportsector zelf. Momenteel werken we ook samen met de verschillende ‘Mainports’. Waar zij al veel nuttige (trainings)oplossingen bieden, wordt de weerbaarheidsscan nu vaak juist als startpunt ingezet. Dit helpt om de bedrijven een totaaloverzicht van de oplossing te kunnen bieden, in plaats van gefragmenteerde initiatieven. Ons doel is bedrijven te helpen om een veilige omgeving te creëren die het risico op diefstal, smokkel en misbruik van organisaties in de logistiek- en transportsector minimaliseert.’

Dit verhaal is aan u verteld door Signpost Six.

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.