Grootverbruikers op de wachtlijst in Zeeland vragen om 715 megawatt aan vermogen. Dit is vergelijkbaar met tien keer het elektriciteitsverbruik van de stad Middelburg, aldus TenneT. Daarvan kan nu 425 megawatt worden aangesloten, onder meer door technische ingrepen en het gebruik van batterijen. TenneT en Stedin nemen de komende weken contact op met de partijen op de wachtlijst die op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten.

De netbeheerders werken overal aan verzwaring van het elektriciteitsnet en verwachten de volledige wachtlijst stapsgewijs in de periode 2029-2035 definitief te kunnen wegwerken. “We lossen vandaag de wachtlijsten in Zeeland helaas niet in zijn geheel op, maar we zijn blij dat we wel ruimte kunnen creëren op het net,” zegt Robert Kuik, directeur netplanning bij TenneT. Hij voegt eraan toe dat nieuwe aanvragen opnieuw op een wachtlijst komen, en Zeeland pas definitief van de netcongestie af is, als grote netuitbreidingen zijn afgerond.

Vorig jaar zomer maakten TenneT en Stedin bekend dat de maximale capaciteit van het hoogspanningsnet in Zeeland voor grootgebruikers was bereikt. Die krapte wordt onder meer veroorzaakt door het sterk groeiend aantal aanvragen voor het aansluiten van waterstoffabrieken.