Tweede Kamerlid Tjeerd De Groot (D66) had de minister Kamervragen gesteld over de stikstofaanpak. Hij vraagt zich af of de huidige aanpak voldoende is om de zorgen weg te nemen over het feit dat de Rotterdamse haven miljarden euro’s misloopt aan duurzame investeringen.

Allard Castelein, ceo van Havenbedrijf Rotterdam, zei in juli nog dat het bedrag aan investeringen in het Rotterdamse havengebied dat in gevaar is door de stikstofproblematiek is opgelopen tot zo’n acht miljard euro.

Schouten zegt in antwoord op de vraag van De Groot dat de huidige aanpak op den duur enige ruimte creëert voor economische activiteiten, ‘maar op de korte termijn kan dit de zorgen van de Rotterdamse haven niet wegnemen. Het stikstofprobleem is over jaren ontstaan en kan niet in een paar maanden worden opgelost.’

Met de huidige aanpak doelt de minister op de Wet stikstofreductie en natuurverbetering die onlangs is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Er komt volgens haar een pakket van 6 miljard euro vrij voor stikstofreductie en natuurversterking.

Zorgen

Schouten zegt de zorgen te begrijpen die bestaan rondom het investeringsklimaat in de Rotterdamse haven. Dit was volgens haar het voornaamste onderwerp van gesprek tijdens het overleg op 16 juni dat de minister van EZK samen met Schouten en het ministerie van IenW had met Havenbedrijf Rotterdam, het havenbedrijfsleven (Deltalinqs), provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam.

‘Samen met de haven, havenbedrijfsleven en overheden worden oplossingen uitgewerkt die kunnen leiden tot stikstofverlaging en ruimte voor ontwikkeling, voor zowel de korte als lange termijn. Daarnaast kan voor een aantal duurzame investeringen gebruik gemaakt worden van de partiële bouwvrijstelling.’

Volstrekt onvoldoende

Een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam laat in een reactie weten dat ‘er op dit moment volstrekt onvoldoende stikstofruimte is voor investeringen in de Rotterdamse havenontwikkeling en voor het behalen van klimaatdoelstellingen. Indien er niet meer stikstofruimte beschikbaar komt, kunnen circa 35 projecten in de haven geen doorgang vinden. Dat komt neer op 7,5 à 8 miljard euro aan investeringen.’

Eveneens zegt het havenbedrijf ‘zo de kans te missen om 10,4 megaton minder CO2 uit te stoten. De inzet van het kabinet zet in op daling van stikstofdeposities. Echter de Rotterdamse haven is daarin slechts een kleine speler en is om die reden afhankelijk van het beleid in andere sectoren. Mede daarom zijn we als haven in overleg met het Rijk, Provincie en gemeente om te kijken of hier maatwerk mogelijk is.’

Stikstofbank

Bas Janssen, managing director Deltalinqs, zegt ook dat de stikstofaanpak veel te beperkt is. ‘Er ligt een sterke nadruk op het bouwen van woningen, landbouw en natuurontwikkeling. Allemaal belangrijke zaken, maar de Rotterdamse industrie is ook heel belangrijk. Dat betekent investeren in energietransitie, bouwprojecten, het aanleggen van buizen en pijpleidingen en fabrieken die waterstof produceren.’ Het investeren in de energietransitie komt volgens hem ‘stevig in de knel komen door de olifant in de kamer genaamd stikstof en er komt maar geen oplossing.’

Volgens Janssen zijn er een paar oplossingen mogelijk. ‘Ten eerste moet er in de nationale regelgeving ruimte komen voor het investeren in, het vergroenen van, de Rotterdamse industrie.’ Daarnaast spreekt Janssen over een andere oplossing. ‘Zo zijn er ondernemingen in het havengebied die stikstofruimte over hebben, wat niet betekent dat ze die ruimte weggegeven. Het zou mooi zijn als die ruimte kan worden ondergebracht in een bank waar het verhandeld kan worden en dat een bedrijf voor een bepaalde periode stikstofruimte koopt.’

Landbouwbril

De industrie krijgt te weinig aandacht, volgens Janssen. ‘De Rotterdamse industrie moet ook nog over 30 jaar bestaansrecht hebben. En als de haven de klimaatdoelen van 2030-2050 wil halen, moet er geïnvesteerd worden in de vergroening van de Rotterdamse industrie. En dat kunnen we op dit moment te weinig. Dat moet niet in de weg gezeten worden door zo’n stikstofvraagstuk. Het is onuitlegbaar, ook bij internationale hoofdkantoren, dat we er al drie jaar overdoen om zo’n vraagstuk op te lossen.’

Hoeveel duurzame investeringen de Rotterdamse haven is misgelopen sinds de stikstofcrisis is niet precies te zeggen. Janssen kan wel twee voorbeelden geven. ‘Zo gaat bandenrecyclaar Black Bear Carbon zich niet vestigen in Rotterdam vanwege de stikstofproblematiek. En er is een grote raffinaderij die niet gaat investeren in Rotterdam vanwege de onzekerheid van het Nederlandse klimaatbeleid. Zo zijn er meer bedrijven geweest.’

Niets over stikstof

In de miljoenennota die tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd door het kabinet staat niets geschreven over stikstof. Janssen zegt dat het huidige kabinet dat vraagstuk overlaat aan het nieuwe kabinet. ‘Maar daardoor verstrijkt er weer tijd. En dat is zo zonde. Goed regeren is ook vooruitzien. Maar ondertussen duurt het vooruitschuiven van complexe vraagstukken voort.’ Dat baart Janssen zorgen en hij roept de overheid dan ook op in actie te komen. Hij verwacht veel van het nieuwe kabinet.

Stikstof is nu een dossier van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Janssen ziet dat liever veranderen. ‘Ik zou het goed vinden als in het komende kabinet het stikstofdossier niet meer bij dat ministerie is ondergebracht en gaat naar het miniserie van Infrastructuur & Waterstaat, Economische Zaken of het ministerie van Klimaat. Nu wordt het alleen maar vanuit de landbouwbril bekeken en de industriebril wordt niet opgezet. Dat vind ik een enorme zorg.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement