Volgens bestuurster Asmae Hajjari van de vakbond waren daarvoor langdurige onderhandelingen nodig van in totaal 31 uur, waarvan 19 uur aaneengesloten.  De uitkomst was conform de eis van de bonden, die was gebaseerd op de zogenoemde automatische prijscompensatie (apc). Die maakt onderdeel uit van de Rotterdamse haven-cao’s en bepaalt dat de inflatie volledig wordt gecompenseerd.

Hutchison Ports, dat APMTR in 2021 overnam van APM Terminals, heeft tevergeefs geprobeerd om onder deze afspraak uit te komen. Aanvankelijk stelde het bedrijf zich op het standpunt dat er helemaal geen ruimte was voor inflatiecompensatie om later met het voorstel te komen om die voor het komende jaar te beperken tot 9% en tot 5% voor 2024.

Dat zette werknemers ertoe aan langzaamaanacties te voeren, wat tot vertragingen op en rond de terminal op de Maasvlakte leidde. Een soortgelijk scenario ontrolde zich bij het naburige APM Terminals, dat de apc eveneens op de korrel nam, maar na langzaamaanacties al eerder een akkoord met de vakbonden sloot.

Record

Hutchison Delta Ports II heeft overigens een akkoord voor 2023 en 2024 gesloten. Daarin wordt ook de apc voor 2024, waarvan de hoogte nu nog niet bekend is, gegarandeerd. Ook zijn er principe-afspraken voor dat jaar gemaakt over een eventuele structurele loonsverhoging, een eenmalige uitkering en het programma ‘eerder stoppen met werken’ voor oudere werknemers.

Met een loonsverhoging van bijna 17% voor het komende jaar steken de cao-bedrijven in de Rotterdamse haven ver uit boven het landelijk gemiddelde. Die komt volgens werkgeversvereniging AWVN voor het komende jaar rond de 6,4% uit, een record. Werknemers en bonden in de havensector stellen zich op dit punt al decennia lang onwrikbaar op: de apc is ‘heilig’ en moet elk jaar worden toegepast. Bij een negatieve inflatie worden lonen overigens in principe ook naar beneden bijgesteld.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement