Productie van waterstof direct voorkomt extra belasting van het hoogspanningsnet. Het Windpark en de waterstoffabriek moeten rond 2028 gereed zijn. Allard Castelein, ceo Havenbedrijf Rotterdam: ‘Verschillende bedrijven zijn nu op de Maasvlakte bezig met de bouw, of hebben vergevorderde plannen daartoe, van electrolysers met een capaciteit van 200 tot 250 MW. Dat zijn voorlopig de grootste van Europa, maar wij willen nu al ruimte bieden aan de volgende generatie waterstoffabrieken. Die is naar verwachting vijf keer zo groot.’

Verschillende bedrijven hebben nu al plannen om in Rotterdam in totaal zo’n 1.350 MW (1,35 GW) elektrolyse te realiseren. Ambitie van het Havenbedrijf is om in 2030 2 à 2,5 GW elektrolyse te laten plaatsvinden. Dat komt binnen handbereik met deze nieuwe ontwikkeling van 1 GW. Het Rijk streeft naar 4 GW in heel Nederland in 2030.

Noordzee

Er worden de komende jaren steeds meer windparken op de Noordzee gebouwd. Een deel van die stroom zal worden gebruikt om groene waterstof mee te maken: door elektrolyse kun je water (H2O) splitsen in waterstof (H2) en zuurstof (O). Die groene waterstof is een alternatief voor aardgas. Het is aantrekkelijk om waterstof direct aan de kust te maken, zodat daarvoor geen extra hoogspanningskabels op het land nodig zijn. Ook is het aantrekkelijk om te produceren waar de belangrijkste afnemers zitten: de industrie.

Eind maart heeft de minister voor Klimaat en Energie de concept ministeriële regelingen bekend gemaakt voor windpark IJmuiden Ver kavel Beta. Dit krijgt een capaciteit van 2 GW en moet rond 2028 gereed zijn. In de tweede helft van 2023 start de formele tenderprocedure. Verschillende partijen hebben al aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. Het Havenbedrijf Rotterdam reserveert 11 hectare op de Maasvlakte exclusief voor de partij die deze aanbesteding wint en grootschalig groene waterstof wil produceren in Rotterdam.

Dit terrein biedt ruimte tot 1 GW elektrolyse en ligt naast het nieuw te bouwen hoogspanningsstation Amaliahaven (380 kV) van Tennet. Hier komt straks de 2 GW gelijkstroomkabel van het windpark IJmuiden Ver kavel Beta aan. Alle groene stroom die direct wordt omgezet in waterstof komt niet op het elektriciteitsnet en voorkomt daarmee extra belasting van het net. Daarbij komt dat de nieuwe waterstofleiding straks langs het terrein loopt. De hier geproduceerde waterstof kan daarmee efficiënt naar afnemers worden vervoerd. Bovendien ligt het de locatie vlakbij de waterleiding van Evides.

Warmtenetten

Tot slot onderzoekt het Havenbedrijf de mogelijkheid om de waterstoffabrieken op de Maasvlakte aan te sluiten op de regionale warmtenetten. Die kunnen daardoor op termijn met ‘groene’ warmte huizen, kassen en kantoren verwarmen. Dit alles maakt dit een zeer strategische locatie voor de productie van groene waterstof.

Om het terrein uit te kunnen geven voor het maken van waterstof overlegt het Havenbedrijf met de gemeente en DCMR over wijziging van het bestemmingsplan: het terrein is nu nog bestemd voor de opslag van containers.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement