De ploffen die voor deze week op de planning staan, zijn bedoeld om de restanten van het oude buitenhoofd en delen van het nieuwere buitenhoofd te laten scheuren, zodat deze in brokken kan worden verwijderd. Beunschepen helpen met het verwijderen van het puin. De aannemerscombinatie Sassevaart voert dagelijks in de middag bij hoogwater een plofserie van steeds 30 seconden uit.

Tijdens de sloop is het gebied in een straal van 300 meter rondom het sluizencomplex niet toegankelijk. Dat betekent dat ook in de Oostsluis geen schepen mogen liggen. Het wegverkeer op het sluizencomplex wordt op het moment van de plof staande gehouden.

Dit is nog niet de laatste serie ploffen. De resterende delen van het nieuwere buitenhoofd staan voor het najaar op de agenda.

Oplevering eind 2024

De Nieuwe Sluis moet eind 2024 klaar zijn om de eerste zeeschepen door te laten. De oplevering had aanvankelijk in 2022 al plaats moeten vinden. De vertraging heeft hoofdzakelijk gezeten in bouwbeperkingen door coronamaatregelen, veranderde PFAS-regels en het verwijderen van onvoorziene ‘objecten’ zoals restanten van oude gebouwen die zijn aangetroffen tijdens de bouw.

De bouwkosten komen uit op ongeveer 1,2 miljard, Nederland en Vlaanderen draaien gezamenlijk op voor de kosten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement