De deadline voor de definitieve aanvraag geldt voor de laatste vier NOW-periodes. In totaal werden toen 6.653 voorschotten toegekend aan 2.745 unieke werkgevers in de transport- en logistieksector. Van oktober 2020 tot september 2021 keerde UWV voor 1,2 miljard euro aan voorschotten uit. Van de 2.745 werkgevers die een of meer voorschotten ontvingen, hebben er nog maar 1.188 de aanvraag van de definitieve berekening afgerond. 1.557 werkgevers moeten de aanvraag nog doen.

Omzetverlies

Werkgevers ontvingen bij de NOW eerst een voorschot gebaseerd op een verwacht omzetverlies. Bij de definitieve berekening wordt aan de hand van de loonsom in de betreffende NOW-periode en het omzetverlies bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers recht hebben.

Het gaat om de derde periode NOW (NOW 3.1) die liep van oktober 2020 tot en met december 2020, de vierde periode NOW (NOW 3.2) van januari tot en met maart 2021, de vijfde periode NOW (NOW 3.3) van april tot en met juni 2021 en de zesde periode NOW (NOW 4) die liep van juli tot en met september 2021. Veel werkgevers in de transport- en logistieksector vroegen in meerdere periodes NOW aan.

Derdenverklaring

Werkgevers die in een periode meer dan 40.000 euro aan voorschot hebben ontvangen of recht hebben op een definitief bedrag van 40.000 euro of meer, hebben een derdenverklaring nodig, bijvoorbeeld van hun boekhouder. Bij een voorschot of definitief bedrag boven 125.000 euro is een accountantsverklaring nodig. Door de gecombineerde deadline voor vier periodes kunnen bepaalde controlewerkzaamheden gecombineerd worden, zodat werkgevers niet voor elke periode apart een boekhouder of accountant hoeven in te schakelen.

Het UWV verwacht extra drukte bij boekhouders en accountants en geeft daarom nog de mogelijkheid tot uitstel van veertien weken. ‘Als je hiervan gebruik wil maken, is het belangrijk dat je dat uiterlijk 22 februari aangeeft’, zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps. ‘We hebben daarvoor een speciaal formulier op onze website staan.’

Communicatiecampagne UWV

De komende maand gaat UWV met een communicatiecampagne werkgevers nadrukkelijk informeren over de naderende deadline. Zo worden werkgevers rechtstreeks benaderd via post, mail en telefoon. Daarnaast worden werkgevers geïnformeerd via online advertenties, advertenties in vakbladen en radiospotjes.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement