Het EU-rapport ‘Ensuring European transportation works for women’ zit momenteel in de afrondende fase. Het rapport brengt in kaart wat de drempels voor vrouwen om te werken in de logistieke sector zijn.

Europarlementariër Caroline Nagtegaal, lid van de commissie vervoer en toerisme, buigt zich over het dossier. Noodzakelijk ‘omdat er van machinekamer tot bestuurskamer behoefte is aan meer diversiteit’, zegt Nagtegaal.

Een quotum instellen om meer vrouwen in de transportsector werkzaam te krijgen, heeft volgens Nagtegaal geen zin. ‘Ik geloof in het doorbreken van vooroordelen, het wegnemen van obstakels en het zichtbaar maken van rolmodellen’, zegt ze. Vrouwen gaan dan meer solliciteren, hoopt de politicus.

Taak voor Brussel

‘Daar kan Brussel een rol in spelen’, zegt ze. ‘De transportsector is dé sector waarin over grenzen heen wordt gewerkt. Het is belangrijk dat het in alle landen waar je met je schip of truck komt, goed geregeld is. Natuurlijk ligt er een taak bij de individuele lidstaten, en vooral ook bij de bedrijven. Maar Brussel kan zeker helpen in de aanmoediging, of bij zaken zoals het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.’

De beperkingen zitten ‘m in vooroordelen, opvoeding en onderwijs en in veiligheid. ‘Een veilige werkplek is er niet voor iedereen’, legt Nagtegaal uit. ‘Dat zit ‘m in veel dingen: van het ontbreken van sanitaire voorzieningen voor vrouwen bij een truckparking tot het moeten dealen met stereotyperingen in een kantooromgeving.’

Nagtegaal zou graag zien dat er in het onderwijs meer vrouwelijke rolmodellen zichtbaar zijn. ‘Het is goed als kinderen al vroeg met een politieagente of pilote in aanraking komen, zodat ze zien dat ook vrouwen die beroepen hebben. Dat geldt voor het basisonderwijs, maar zeker in het vervolgonderwijs. Daar zou er actief op moeten worden ingezet dat beroepen niet specifiek voor jongens of meisjes zijn. Dan komen we uiteindelijk uit in een maatschappij waarin het geen uitzondering is dat een vrouw vrachtwagenchauffeur of bevrachter is. Dan vallen de vooroordelen weg.’

Vrouwen relatief het meest te vinden in luchttransport

De EU buigt zich sinds 2017 over ‘Women in transport’. Sinds die tijd zijn de cijfers niet veel verschoven, ook vijf jaar geleden was 22% van de werknemers in Europa vrouw. Het cijfer vertegenwoordigt zowel de administratieve als praktische functies. Per deelsector liggen de verhoudingen net anders. Momenteel is 14% van de medewerkers in het transport over land vrouw, in het watertransport komt het op 20%. Luchttransport kent het hoogste percentage vrouwen: 40%.

Taxiritje

Nagtegaal is zelf ook aan de slag gegaan met de zichtbaarheid van vrouwen in transport. Op 8 maart, internationale vrouwendag, is ze gestart met een webserie genaamd ‘Ladies in Logistics’. Het is een serie video’s van steeds ongeveer zeven minuten met daarin zeven vrouwen in de hoofdrol. In de video’s geeft Nagtegaal de vrouwen een lift naar hun werk en ondertussen praten ze over het werk, over wat er gaaf aan is en over de drempels die vrouwen ervan kunnen weerhouden om in de sector te willen werken.

Een van die vrouwen is Clarissa Schapers, schipper op binnenvaartschip ‘Fixut Maris’. Samen met haar man vervoert ze containers binnen de Rotterdamse haven. De schipper noemt het vletwerk in de haven ‘praktisch’. Ze woont aan boord, de kinderen gaan naar een schippersinternaat in Zwijndrecht. ‘Als er wat is, zijn we dus vlakbij.’

Schapers is opgegroeid op een binnenvaartschip en had een vast voornemen om later niet zelf op een schip te wonen en werken. Door de liefde is dat toch gebeurd. ‘Waar ik wel eens tegenaan loop, is dat mijn man sneller serieus wordt genomen. Met mij willen ze nog wel eens de discussie aangaan als ik vraag of er niet eens begonnen moet worden met laden of lossen.’

Clarissa Schapers (links), een van de door Caroline Nagtegaal (rechts) geportretteerde ‘Ladies in Logistics’: ‘Het inkomen van vrouwen in de binnenvaart verschilt niet van dat van mannen.’

Toys for girls

Volgens Schapers heeft het ook voordelen om een vrouw in de vaart te zijn. ‘Je wordt wel eerder geholpen met de touwen vastmaken bijvoorbeeld.’

Nagtegaal vult aan: ‘We willen dit onderwerp op de agenda zetten vanuit positiviteit, niet vanuit klagerigheid. Het is niet zo dat er alleen maar drempels zijn voor vrouwen. Dus bespreken we: wat zijn de mogelijkheden? Hoe wordt het bedrijf er beter van? Die schepen en vrachtwagens zijn ook gewoon gaaf, het zijn net zo goed toys voor girls als voor boys.’

Het gesprek met Schapers, de afsluiter van de videoserie, vindt plaats aan boord van haar schip. ‘Ik hoefde haar in dit geval niet naar het werk te brengen, omdat ze natuurlijk zowel woont als werkt op het schip’, vertelt Nagtegaal. Ze hebben het onder meer over de kansen voor vrouwen in de vaart. Schapers: ‘De man-vrouwverhouding in de vaart is weliswaar niet gelijk, maar de kansen die je hebt en het inkomen wat je verdient als vrouw, verschillen niet van die van een man.’

De serie ‘Ladies in Logistics’ vormt voor Nagtegaal input voor het rapport. ‘Ik wilde vrouwen in de sector spreken die het gewoon doen. Daarom besloot ik om hen naar hun werk te brengen en hen tijdens de rit te interviewen.’ Nagtegaal vindt het opvallend dat een aantal van de zeven vrouwen pas op latere leeftijd in hun logistieke beroep terecht is gekomen. ‘De maatschappelijke denkrichting kan wel wat verandering gebruiken. Als we ervoor zorgen dat meisjes eerder al rolmodellen hebben en via het onderwijs de sector leren kennen, is dat echt winst.’

Nagtegaal verwacht niet dat op 8 maart 2024 het percentage van 22% omhoog is geschoten, maar ze is ambitieus. ‘Uiteindelijk gaan we gewoon naar fifty-fifty, ik denk dat dat heel goed mogelijk is.’

Best practices

De Europese Commissie heeft een toolkit samengesteld waar onder meer ‘best practices’ in zijn opgenomen waarmee logistieke bedrijven aantrekkelijker kunnen worden voor vrouwen:

Zorg dat werkkleding en apparatuur geschikt zijn voor zowel mannen als vrouwen

Dicht de loonkloof, bijvoorbeeld door met een vast loongebouw te werken

Stel een quotum in. In sommige lidstaten, zoals Frankrijk, is het landelijk geregeld dat minimaal 40% van de seniore functies door een vrouw moeten worden vervuld

– Richt een ‘women’s network’ op

– Verruim het geboorteverlof

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement