Inspecteurs betrapten onderaannemers bij een Belgisch depot van GLS in 2021 op overtredingen van regels rond sociale zekerheid. Zo ontbraken bij bepaalde medewerkers registraties bij de dienst die sociale premies int en was de administratie rond werktijden niet op orde.

Naast de onderaannemers klaagde de inspectie ook GLS aan, omdat die via “wurgcontracten” als opdrachtgever indirect verantwoordelijk zou zijn geweest voor de fraude. Maar de rechter gaat daar niet in mee. De werknemers van wie de rechten waren geschonden kunnen niet gezien worden als personeel van GLS, ook al erkent de rechter dat onderaannemers weinig ruimte hadden voor onderhandelingen met hun opdrachtgever.

Naast GLS loopt ook een rechtszaak tegen PostNL in België met vergelijkbare aanklachten. De topman van de Belgische tak kwam in 2022 zelfs korte tijd vast te zitten. PostNL-topvrouw Herna Verhagen zei de ernstige beschuldigingen niet te herkennen.