De beschikbare vrachtruimte bleef over april wel toenemen met 2,1% waardoor de beladingsgraad van de Aziatische maatschappijen verder onder druk is komen te staan met bijna 3 procentounten naar 68,5%. Maart liet al een verval van de benuttingsgraad zien van 3,2 procentpunten naar 70,4%.

Volgens Andrew Herdman, directeur-generaal van AAPA, blijven de effecten van de aardbeving en tsunami in Japan ook tot ver in het tweede kwartaal voelbaar. Hij verwacht eerst een verdere groei van de luchtvrachtstromen in de tweede helft van dit jaar.