Dat laten de laatste cijfers op de TAC-prijsindex zien. De gemiddelde luchtvrachttarieven vanaf Shanghai naar bestemmingen in Noord-Amerika namen met 12.8% af naar 5,06 dollar per kilo, terwijl de prijzen vanaf Hongkong naar de VS met 12.3% stegen naar 5,33 dollar per kilo. Dat zijn voor de tijd van het jaar nog steeds recordprijzen, laat TAC weten in een toelichting. Normaliter bewegen de kiloprijzen zich in de eerste weken van juni tussen de 3,11 dollar (Shanghai) en 3,70 dollar (Hongkong).

Seabury

De luchtvrachtprijzen vanaf China naar Europa daalden met bijna vergelijkbare percentages. Zo moesten verladers voor een kilo vanaf Shanghai naar een Europese luchthaven 5,35 dollar betalen, een afname van 12,8%. De tarieven vanaf Hongkong naar de EU namen intussen met bijna 10% af en kwamen uit op een gemiddelde van 4,16 dollar per kilo. Een jaar geleden waren de verladers voor dezelfde kilo een bedrag van 2,50 dollar kwijt.

Het loont zich derhalve nog steeds voor luchtvaartmaatschappijen om met alleen vracht aan boord passagiersvluchten uit te voeren. Maar bij sommige airlines lijkt dat animo tanende te zijn en worden passagiersvliegtuigen uit de vrachtmarkt genomen, ziet analist Seabury Consulting.

De consultants wijzen erop dat de mondiale vrachtcapaciteit zich op het laagste niveau bevindt sinds begin mei, en rond de 27% onder het niveau is van dezelfde periode vorig jaar. Seabury: ‘Na een periode van sterke groei in het vrachtvervoer op passagiersvliegtuigen zien wij vanaf het midden van mei een afname vanuit China. De laatste week lag die daling op 16%. Dat komt overeen met 3.800 ton als we het vergelijken met een week eerder.‘ Een groot deel van de afname is toe te schrijven aan een afname van het aantal zogeheten ‘cargo only’-passagiersvluchten vanuit Shanghai naar Europa en Noord-Amerika.

WorldACD

De Nederlandse luchtvrachtanalist WorldACD, die vooral naar de verkochte volumes kijkt, zag dat die volumes in de maand mei een daling lieten zien van 29% vergeleken met dezelfde maand in 2019. Toch is dat verliespercentage een aanzienlijke verbetering tegenover de maand april, toen de krimp nog 34% was, aldus WorldACD. ‘Ofschoon het kleine herstel nog geen snelle, complete opleving van de markt betekent, is in sommige markten voorzichtig optimisme gerechtvaardigd’, stellen de analisten.

Volgens WorldACD lagen de gemiddelde opbrengsten (marge) in het luchtvrachtvervoer over de maand mei circa 5% boven die van april. Vergeleken met maart komt de consultant uit op een stijging van de marges met 63%. Dat vertaalt zich mondiaal naar een gemiddeld tarief per kilo van 3,95 dollar. Ofschoon er wat druk op de prijzen is gekomen door de komst van veel passagiersvluchten met alleen vracht aan boord, is die extra capaciteit minder ingrijpend gebleken en heeft het slechts de verdere groei afgeremd, stelt WorldACD. Daarnaast constateert de analist in sommige markten een erg grillig prijsverloop. Zo lieten de regio’s Midden-Oosten en Zuid-Azië in april nog een prijsdaling van 70% zien, terwijl in mei de tarieven met maar liefst 45% stegen. In andere regio’s waren de prijsverschuivingen minder dramatisch, variërend van 4% (Noord-Amerika) tot 14% in Latijns-Amerika.

Beladingsgraad

WorldACD en consultant Clive Data Services constateren verder, dat de beladingsgraad de afgelopen maanden in de lift zat door de komst van veel ‘cargo-only’ passagiersvluchten en het feit dat veel passagiersvluchten met een doorgaans slechte bezettingsgraad op vrachtgebied aan de grond werden gehouden door het coronavirus.

Volgens Clive ligt de benuttingsgraad nu op het hoogste niveau sinds 2018, met een gemiddelde van 71% als gekeken wordt naar de beschikbare vrachtruimte aan boord. Een beetje het maximaal haalbare, stelt directeur Niall van de Wouw van Clive. Hij wijst erop dat de betere benutting van de capaciteit in de hand werd gewerkt doordat in de huidige crisis minder werd gevlogen op routes met een onevenwichtig ladingaanbod.

Volgens de economen van luchtvaartorganisatie IATA kan door de lockdown weleens de rol van het vrachtvervoer binnen het verdienmodel van de airlines worden herschreven. Ofschoon ook de pandemie een negatief effect had op het aantal gevlogen vrachtkilometers (-28% in april) is die forse afname vooralsnog niet terug te vinden in de omzetcijfers. IATA verwacht dat de vrachtomzet dit jaar door het dak schiet en met gemiddeld 8% zal stijgen. Daartegenover staat een omzetverlies van meer dan 60% in het passagiersvervoer. Voor individuele airlines kan die omzetstijging nog veel hoger uitpakken, stelt IATA. Zo meldden de Taiwanese airlines China Airlines en EVA over de maand mei een omzetstijging van respectievelijk 153% en 161%.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement