Economische missie ‘Zero-emissie Stadslogistiek’ en ‘Rijden en varen op Waterstof’ naar België

Aankondiging

RVO organiseert eind mei een economissie missie voor bedrijven actief in de zero-emissie stadslogistiek of rijden en varen op waterstof naar België. Deze missie staat onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van de voorzitter van VNO-NCW (Ingrid Thijssen).

Foto: NT / BP

De missie is bedoeld voor het Nederlandse mkb, start-ups, scale-ups en kennisinstellingen uit de genoemde sector. Zij krijgen de gelegenheid om marktkansen te onderzoeken en om te netwerken met mogelijke zakenpartners en/of opdrachtgevers.

Stadslogistiek

Het sectorprogramma Zero-emissie stadslogistiek van deze missie is voor de volgende bedrijven, overheden en (kennis)instellingen:

 • bedrijven en aanbieders van zero-emissie mobiliteitsoplossingen;
 • ondernemers in de stadslogistiek;
 • logistieke dienstverleners en verladers;
 • lokale en nationale overheden;
 • belangenvertegenwoordigers uit de logistieke of mobiliteitssector;
 • brancheverenigingen en kennispartijen;
 • stadslogistieke stakeholders.

‘Nederlandse technologiebedrijven kunnen met Belgische partners mobiliteitsoplossingen van hoge kwaliteit ontwikkelen en toepassen. Oplossingen die in beide landen helpen om de stadslogistiek efficiënter en minder vervuilend te maken. Ook voor Nederlandse fabrikanten van elektrische voertuigen en leveranciers van mobiliteitsdiensten zijn er marktkansen in België. Zij kunnen Belgische steden en gemeenten klimaatneutrale voertuigen en mobiliteitsoplossingen bieden. Denk daarbij aan elektrische bestel- of vrachtwagens en aan laadinfrastructuur’, meldt RVO in een toelichting.

Waterstof

Het sectorprogramma Rijden en varen op waterstof van deze missie is voor de volgende bedrijven, overheden en (kennis)instellingen:

 • innovatieve leveranciers, productie- en technologiebedrijven van bijvoorbeeld brandstofcellen en motoren (voor elektrolyse en aggregaten op waterstof);
 • producenten van waterstof aangedreven machines (transport/ bouw) voor schepen, vrachtwagens en bussen;
 • ontwikkelaars, aannemers en bouwbedrijven die waterstofinfrastructuur bouwen, of die onderdelen leveren (zoals opslagtanks, vul- en bufferstations);
 • reders, transport- en bouwbedrijven die waterstofaangedreven machines gebruiken;
 • financiële instellingen die zich richten op groene financiering;
 • ontwikkelaars van waterstof ecosystemen zoals hydrogen valleys.

‘Nederland heeft interessante productiebedrijven voor brandstofcellen, waterstoftanks; (mobiele) vul- en bufferstations voor waterstof en innovatieve pijpleidingtechnologie voor havens. De invoering van de EU-verordening ‘Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen’ (AFIR) is een goede reden voor Nederland en België om één waterstofinfrastructuur te ontwikkelen. De verordening biedt ook kansen voor Nederlandse scheepsbouwers die (binnenvaart)schepen (om)bouwen voor waterstof. België heeft namelijk zelf geen eigen scheepsbouw maar wil wel de binnenvaart verduurzamen’, aldus RVO.

Meer informatie via: https://www.rvo.nl/evenementen/economische-missie-belgie

Economische missie ‘Zero-emissie Stadslogistiek’ en ‘Rijden en varen op Waterstof’ naar België | NT

Economische missie ‘Zero-emissie Stadslogistiek’ en ‘Rijden en varen op Waterstof’ naar België

Aankondiging

RVO organiseert eind mei een economissie missie voor bedrijven actief in de zero-emissie stadslogistiek of rijden en varen op waterstof naar België. Deze missie staat onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van de voorzitter van VNO-NCW (Ingrid Thijssen).

Foto: NT / BP

De missie is bedoeld voor het Nederlandse mkb, start-ups, scale-ups en kennisinstellingen uit de genoemde sector. Zij krijgen de gelegenheid om marktkansen te onderzoeken en om te netwerken met mogelijke zakenpartners en/of opdrachtgevers.

Stadslogistiek

Het sectorprogramma Zero-emissie stadslogistiek van deze missie is voor de volgende bedrijven, overheden en (kennis)instellingen:

 • bedrijven en aanbieders van zero-emissie mobiliteitsoplossingen;
 • ondernemers in de stadslogistiek;
 • logistieke dienstverleners en verladers;
 • lokale en nationale overheden;
 • belangenvertegenwoordigers uit de logistieke of mobiliteitssector;
 • brancheverenigingen en kennispartijen;
 • stadslogistieke stakeholders.

‘Nederlandse technologiebedrijven kunnen met Belgische partners mobiliteitsoplossingen van hoge kwaliteit ontwikkelen en toepassen. Oplossingen die in beide landen helpen om de stadslogistiek efficiënter en minder vervuilend te maken. Ook voor Nederlandse fabrikanten van elektrische voertuigen en leveranciers van mobiliteitsdiensten zijn er marktkansen in België. Zij kunnen Belgische steden en gemeenten klimaatneutrale voertuigen en mobiliteitsoplossingen bieden. Denk daarbij aan elektrische bestel- of vrachtwagens en aan laadinfrastructuur’, meldt RVO in een toelichting.

Waterstof

Het sectorprogramma Rijden en varen op waterstof van deze missie is voor de volgende bedrijven, overheden en (kennis)instellingen:

 • innovatieve leveranciers, productie- en technologiebedrijven van bijvoorbeeld brandstofcellen en motoren (voor elektrolyse en aggregaten op waterstof);
 • producenten van waterstof aangedreven machines (transport/ bouw) voor schepen, vrachtwagens en bussen;
 • ontwikkelaars, aannemers en bouwbedrijven die waterstofinfrastructuur bouwen, of die onderdelen leveren (zoals opslagtanks, vul- en bufferstations);
 • reders, transport- en bouwbedrijven die waterstofaangedreven machines gebruiken;
 • financiële instellingen die zich richten op groene financiering;
 • ontwikkelaars van waterstof ecosystemen zoals hydrogen valleys.

‘Nederland heeft interessante productiebedrijven voor brandstofcellen, waterstoftanks; (mobiele) vul- en bufferstations voor waterstof en innovatieve pijpleidingtechnologie voor havens. De invoering van de EU-verordening ‘Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen’ (AFIR) is een goede reden voor Nederland en België om één waterstofinfrastructuur te ontwikkelen. De verordening biedt ook kansen voor Nederlandse scheepsbouwers die (binnenvaart)schepen (om)bouwen voor waterstof. België heeft namelijk zelf geen eigen scheepsbouw maar wil wel de binnenvaart verduurzamen’, aldus RVO.

Meer informatie via: https://www.rvo.nl/evenementen/economische-missie-belgie