Door de coronacrisis en de sterke terugval in het passagiersvervoer is de IATA gedwongen de broekriem aan te halen en dat betekent dat er gesneden moet worden in de organisatie. Dat gebeurt onder meer via vrijwillige vertrekregelingen.

Ook Gordon Wright, het hoofd van cargo border management, vertrekt bij het vrachtteam van IATA. Daardoor verliest de divisie twee van zijn belangrijkste managers.

Nog geen opvolger

Volgens Hughes zullen een groot aantal posities bij de IATA de komende tijd verdwijnen en ook een aantal afdelingen. Wat de gevolgen voor de vrachtdivisie precies zijn, kan hij nog niet aangeven, maar hij spreekt de hoop uit dat ‘die gering zijn’. Wie hem zal opvolgen, is verder nog niet duidelijk. Dat voedt speculaties dat IATA de post van vrachtbaas niet langer wil invullen.

Binnen de internationale luchtvrachtmarkt is het nieuws met enig onbegrip ontvangen. Vrachtmanagers wijzen er onder meer op dat de vrachtsector het relatief goed doet vergeleken met het sterk verliesgevende passagiersvervoer. Daarnaast wijzen zij erop dat er met de komst van een komend coronavaccin nieuwe uitdagingen liggen voor de bedrijfstak, die een sterke coördinatie vanuit IATA vergen. Het vertrek van de twee leidende managers bij de vrachtdivisie van IATA wordt dan ook gezien als het verkeerde signaal dat de belangenorganisatie nu afgeeft.