Aanvankelijk wilde Schiphol de prijzen met 42% verhogen om de misgelopen inkomsten door de coroncrisis (geschat op 1,2 miljard euro) deels te compenseren. Na consultaties werd de gebruikers werd die slechts gereduceerd met 5 procentpunt tot grote woede van de airlines. Behalve ACN hebben dan ook de KLM, de airlines (Barin) en EasyJet bij de ACM aan de bel getrokken om de extreem hoge prijsstijgingen ongedaan te maken en de gebruikers niet te laten opdraaien voor de financiële problemen van de mainport.

Kwetsbaar

ACN wijst er in de brief aan ACM onder meer op dat Schiphol misbruik maakt van zijn monopoliepositie en schade toebrengt aan de kwetsbare luchtvaartsector, ‘die zich na een moeilijke periode langzaam aan het herstellen is van de pandemie’.

De belangenorganisatie hekelt verder het feit dat Schiphol eenzijdig de kosten van de pandemie wil verhalen op de gebruikers en zelf nauwelijks in het eigen vlees snijdt en ook geen plannen heeft om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid in de internationale burgerluchtvaart. ‘Bijvoorbeeld: heeft de luchthaven nog wel een grote A-pier nodig?’

Schadelijk

Verder vraagt ACN zich af of het aantal vrachtvluchten voor de toekomst wel voldoende zijn gewaarborgd. ‘We hebben daar geen duidelijke antwoorden op gekregen van de luchthaven’, schrijft de belangenorganisatie. De hogere havengelden zijn tevens  schadelijk voor het vestigingsklimaat op Schiphol en zijn ‘niet in lijn’ met de eigen vrachtstrategie van de luchthaven en de verwachtingen die het heeft gewekt aan de luchtvrachtindustrie om een ‘aantrekkelijk’ standplaats te zijn voor de vrachtbedrijven.

ACN mist ook een analyse van de luchthaven hoe de prijsverhogingen zich verhouden tot de havengelden die andere luchthavens hanteren en welke gevolgen de tariefstijgingen hebben op de internationale concurrentieverhoudingen van de mainport en haar gebruikers.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement