Staat wint hoger beroep: Schiphol mag toch al krimpen

460.000 vluchten

Het aantal vluchten op Schiphol mag toch al wel omlaag, heeft de rechter geoordeeld in hoger beroep. Volgens het gerechtshof van Amsterdam heeft de Staat toch de goede stappen doorlopen om het aantal vluchten voor het vliegseizoen 2023/2024 omlaag te brengen van 500.000 naar 460.000. Luchtvaartmaatschappijen waren het niet met dit plan eens en wonnen hier eerder een kort geding over. De Staat ging in hoger beroep.

rsg-luchtfoto-schiphol-d755559-2
Foto: Schiphol

In het kort geding had de rechter in april geoordeeld dat de Staat Europese regels had moeten volgen om de krimp door te voeren. Die stellen dat eerst een doel moet worden geformuleerd voor het terugdringen van de geluidshinder van Schiphol, waar dan eerst nog andere maatregelen uit moeten volgen. Het gerechtshof gaat hier niet in mee. Het is van mening dat het hier om een tijdelijke maatregel gaat die de Staat op deze manier wel kan invoeren zonder dat die Europese regels van belang zijn.

Ook gaat de rechter nu mee in het verweer van de Staat dat er een gedoogsituatie was voor het hogere aantal vluchten, want eigenlijk zijn er maar 400.000 vluchten per jaar toegestaan. Het hof zegt dat de luchtvaartmaatschappijen er “geen recht op hebben dat de illegale situatie die de Staat gedoogde onveranderd in stand blijft”. “Ook oordeelt het hof dat de voorgenomen maatregelen niet evident in strijd zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.”

De Staat wil vanaf het vliegseizoen 2024/2025 terug naar 440.000 vluchten en is daar al een procedure voor begonnen. Schiphol zag de eerste verlaging van het aantal vluchten van het komende vliegseizoen als een noodzakelijke tussenstap.

Staat wint hoger beroep: Schiphol mag toch al krimpen | NT

Staat wint hoger beroep: Schiphol mag toch al krimpen

460.000 vluchten

Het aantal vluchten op Schiphol mag toch al wel omlaag, heeft de rechter geoordeeld in hoger beroep. Volgens het gerechtshof van Amsterdam heeft de Staat toch de goede stappen doorlopen om het aantal vluchten voor het vliegseizoen 2023/2024 omlaag te brengen van 500.000 naar 460.000. Luchtvaartmaatschappijen waren het niet met dit plan eens en wonnen hier eerder een kort geding over. De Staat ging in hoger beroep.

rsg-luchtfoto-schiphol-d755559-2
Foto: Schiphol

In het kort geding had de rechter in april geoordeeld dat de Staat Europese regels had moeten volgen om de krimp door te voeren. Die stellen dat eerst een doel moet worden geformuleerd voor het terugdringen van de geluidshinder van Schiphol, waar dan eerst nog andere maatregelen uit moeten volgen. Het gerechtshof gaat hier niet in mee. Het is van mening dat het hier om een tijdelijke maatregel gaat die de Staat op deze manier wel kan invoeren zonder dat die Europese regels van belang zijn.

Ook gaat de rechter nu mee in het verweer van de Staat dat er een gedoogsituatie was voor het hogere aantal vluchten, want eigenlijk zijn er maar 400.000 vluchten per jaar toegestaan. Het hof zegt dat de luchtvaartmaatschappijen er “geen recht op hebben dat de illegale situatie die de Staat gedoogde onveranderd in stand blijft”. “Ook oordeelt het hof dat de voorgenomen maatregelen niet evident in strijd zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.”

De Staat wil vanaf het vliegseizoen 2024/2025 terug naar 440.000 vluchten en is daar al een procedure voor begonnen. Schiphol zag de eerste verlaging van het aantal vluchten van het komende vliegseizoen als een noodzakelijke tussenstap.