Ruim 41,5 miljoen ton goederen werden vorig jaar vervoerd over het Nederlandse spoor. Dit is een toename van 0,9% in vergelijking met een jaar eerder. Met bijna 1,7 miljoen teu zijn er vorig jaar 22% meer containers over de Nederlandse spoorwegen getransporteerd dan in het jaar ervoor.

Deze stijging was zowel zichtbaar in het internationale als in het binnenlandse transport. Het internationale transport (aan-, af- en doorvoer) steeg in deze periode van bijna 1,3 miljoen naar ruim 1,5 miljoen teu. Het binnenlands containertransport steeg van 125 duizend naar bijna 160 duizend teu.

Verdrievoudigd

De doorvoer – waarbij het transport plaatsvindt over het Nederlandse spoor en de goederen worden geladen en gelost in het buitenland – steeg met 620.000 ton ten opzichte van 2017, een toename van ruim 18%. De afgelopen vier jaar is de doorvoer per spoor verdrievoudigd en bedraagt nu 9,6% van het totale vervoer.

De hoeveelheid goederen die over het spoor van en naar Nederland werden vervoerd, nam in dezelfde periode af van 35 naar ruim 34 miljoen ton. Het aandeel van de aan- en afvoer van goederen in het goederenvervoer per spoor is bijna 83%. Het binnenlands vervoer nam vorig jaar met 461.000 ton toe en heeft nu een aandeel van 7,7%.

Kolen

Het kolenvervoer per spoor is afgenomen van ruim 7 miljoen ton twee jaar geleden naar 6 miljoen ton vorig jaar en is daarmee in de afgelopen vijf jaar met meer dan 40% gedaald. Dat komt mede doordat Duitsland, de grootste afnemer van kolen, een aantal kolencentrales heeft gesloten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement