De storing werd veroorzaakt door een defecte schakelaar in een onderstation op het traject. Verschillende pogingen om de schakelaars in het station weer werkend te krijgen, hadden geen effect. Daarop is besloten om als tijdelijke oplossing een bypass aan te leggen waardoor de spanning rechtstreeks op de bovenleiding wordt gezet zonder de tussenkomst van schakelaars.

Definitief herstel

De bypass is in de nacht van zaterdag op zondag aangebracht. Hierdoor kon het treinverkeer op de Havenspoorlijn de dag er na weer worden hervat. In de tussentijd werken ProRail en de spooraannemer door aan definitief herstel van de stroomvoorziening.

Nadat in de nacht van woensdag op donderdag op de Maasvlakte de spanning van de bovenleiding viel stelden specialisten van ProRail een onderzoek in. Zo werden meerdere schakelaars in het onderstation waar de elektriciteit uit stroomkabels wordt doorgezet naar de bovenleiding gecontroleerd.

Isolatoren

In de loop van donderdagavond is overgegaan tot het schoonmaken van de isolatoren in de schakelaars. Dit werk is in de vroege ochtend van vrijdag 28 augustus afgerond. Maar na uitgebreid testen bleken de problemen met de stroomvoorziening nog niet verholpen. In overleg met de vervoerders is uiteindelijk besloten tot een noodoplossing: het maken van een bypass.

De nieuwe problemen op de havenspoorlijn zorgen voor veel ergernis bij de spoorgoederenbedrijven die actief zijn in de Rotterdamse haven. ‘ProRail en zijn onderhoudsaannemer hebben klaarblijkelijk tijdens de reguliere onderhoudsinspecties de deplorabele staat van – onder andere – de isolatoren niet ontdekt’, reageert Hans-Willem Vroon van brancheorganisatie RailGood. ‘De vraag rijst of ProRail wel voldoende expertise In huis heeft en waarom deze expertise niet tijdig is ingehuurd. De bovenleidingtechnologie van 25 KV is een gangbaar systeem in Europa en zeker geen raketkunde.’

Zoveelste storing

Volgens de vervoerders is dit de zoveelste grote storing aan de ProRail spoorweginfrastructuur voor goederenvervoer in de afgelopen jaren. ‘De schade die de goederenvervoerders lijden is wederom enorm. Klanten haken af met deze belabberde prestaties. Funest voor de zo gewenste modal shift, funest voor de rentabiliteit voor het spoorgoederenvervoer. De Rotterdamse haven staat voor de zoveelste keer in zijn hemd’, aldus Vroon.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement