De organisatie is het in de basis eens met het voorstel maar geeft aan dat vanwege het risico dat het verlenen van staatssteun met zich meebrengt voor oneerlijke concurrentie, staatssteun vooral tijdelijk moet zijn. De belangenorganisatie vindt dat er ‘oneerlijke regelgeving’ bestaat waardoor spoorvervoer hogere kosten maakt dan het wegvervoer. Dat kan volgens de vereniging gecompenseerd worden door staatssteun te verlenen tot de regels worden aangepast.

‘Spoorvervoerders moeten in veel landen bijvoorbeeld een hoge gebruiksvergoeding betalen voor gebruik van het spoor die is gebaseerd op de afstand die ze rijden. Een wegvervoerder betaalt één keer per jaar voor een eurovignet. Wij vinden dat staatssteun moet dienen als een maatregel om dat soort oneerlijke verschillen tijdelijk te compenseren tot landen het initiatief nemen om de wetgeving aan te passen.’, stelt een woordvoerder.

Intermodaal

Staatssteun kan volgens de organisatie daarnaast nog gebruikt worden ter stimulering van de modal shift. ‘Maar in dat geval moeten duidelijke doelen gesteld worden waarbij in de gaten moet worden gehouden of deze doelen door extra financiën daadwerkelijk bereikt worden en of de financiële steun nog wel noodzakelijk is’, aldus de woordvoerder.

Als laatste benadrukt de vereniging dat multimodaal transport en intermodaal transport geen synoniemen zijn. Dit om verwarring te voorkomen, aangezien deze termen in het voorstel van de commissie door elkaar worden gebruikt. De organisatie raadt de Europese Commissie aan om de term intermodaal te gebruiken.

UIRR legt uit dat bij intermodaal transport een transporteenheid (zoals een trailer) in zijn geheel op een ander vervoersmiddel wordt overgeladen, wat bij multimodaal transport niet het geval is. Dat laatste betekent simpelweg dat er meerdere modaliteiten voor bijvoorbeeld een container worden gebruikt.

Oneerlijk

De Europese Commissie stelde recent een verordening op die het makkelijker moet maken om subsidies te verstrekken aan ‘groen transport’ zoals het spoor, de binnenvaart en multimodaal vervoer. Zo kunnen bepaalde subsidies aan groene vervoerswijzen worden verstrekt zonder dat er eerst goedkeuring moet worden gevraagd aan de Commissie.

De Europese Commissie is hiernaast ook al bezig met het aanpassen van de richtlijnen voor het verlenen van staatssteun voor spoorwegondernemingen. De huidige richtlijnen zijn volgens de Commissie niet meer actueel.

Verschillende belangenorganisaties kwamen al met een reactie op de verordening van de commissie. Zo stelde de Europese belangenorganisatie voor vrachtvervoer per spoor ERFA het eens te zijn met het voorstel, maar wel te willen waarschuwen voor de risico’s die dit meebrengt voor het verstoren van de concurrentie. De internationale transportkoepel IRU noemde het ‘oneerlijk’ dat het wegvervoer niet in aanmerking komt voor de steun. De organisatie stelde dat het zinloos is om het transport te verduurzamen zonder te investeren in wegvervoer.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement