Volgens haar president Kay Scheller van de rekenkamer (Bundesrechnungshof) is het staatsbedrijf nu een ‘saneringsgeval’ geworden, dat ‘het complete spoorsysteem in Duitsland in gevaar kan brengen’. Hij wijst onder meer op de slechte situatie bij railgoederendochter DB Cargo, dat de laatste tien jaar een verlies van drie miljard euro heeft opgeleverd voor de moederholding.

Kwart vrachttreinen niet op tijd

Verbetering in het railgoederendochter is beloofd in de financiën en de dienstverlening, maar in de praktijk zijn de problemen alleen maar groter geworden. Zo stegen de verliezen en is de punctualiteit van de vrachttreinen verslechterd. Een kwart van de treinen van DB Cargo rijdt niet op tijd, aldus Scheller. Hetzelfde geldt overigens ook voor de treinen van de divisie reizigers van DB, constateert hij.

Deze grote problemen bij DB zijn deels toe te schrijven aan het verouderde spoornetwerk in Duitsland. Daardoor vallen hele baanvakken uit door technische problemen. Ook is er niet voldoende spoor bijgebouwd, waardoor er op delen van het netwerk gebrek is aan capaciteit en treinen vaak stilstaan.

De Duitse Bondsregering wordt in het recente rapport verweten geen duidelijk doelstellingen en strategie te hebben geformuleerd als eigenaar van het spoorbedrijf. Er moet volgens de president van de rekenkamer dan ook ‘een realistisch, maar ook ambitieus toekomstplan komen met een duidelijk tijdspad’ om DB weer op de rails krijgen. ‘Het moet daarbij duidelijk zijn wat voor spoorbedrijf de regering wil hebben met hoeveel spoor en tegen welke prijs’, aldus Scheller.

Verkoop Schenker en Arriva

Tegelijkertijd moet alle focus bij DB gericht zijn op de kernactiviteit, het spoorvervoer in Duitsland, en ‘moet het engagement in het Europese buitenland en in andere bedrijfstakken worden stopgezet’, stelt de rekenkamer. Deze laatste conclusie moet worden gezien als een directe oproep en steun van de rekenkamer aan de plannen om de dochterbedrijven DB Arriva en DB Schenker te verkopen. Dat laatste lijkt nu ook daadwerkelijk te gebeuren met het recent benoemen van een aantal zakenbanken, die het verkoopproces rond DB Schenker moeten begeleiden.

Daarbij zou het expeditiebedrijf blijkens oude ramingen zo’n 20 miljard kunnen opleveren voor DB. Scheller is verder een voorstander om ook meer concurrentie op het Duitse spoor toe te laten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement