De gemeente Overbetuwe en een aantal omwonenden maakten bezwaar tegen het plan vanwege een groot aantal klachten over onder andere overlast en het milieu. Het grootste deel van de klachten is afgewezen.

De Raad van State heeft echter wel geoordeeld dat er in het plan opgenomen moet worden dat er maximaal 340 vrachtwagenbewegingen per dag van en naar de  nieuwe railterminal mogen plaatsvinden. Ook moet er voor drie woningen beter worden onderbouwd waarom een toename van de geluidsbelasting daar aanvaardbaar is. In de milieuvergunning moet bovendien nog vastgelegd worden welk type materieel er gebruikt mag worden op de terminal.

Teksten toevoegen

De provincie laat weten dat dit een kwestie is van teksten toevoegen aan het bestaande plan en dat de provincie dat binnen de gestelde termijn van 26 weken kan doen. ‘Dit is een zogenaamde ‘bestuurlijke lus’ waarbij de Raad van State ons de ruimte geeft om dit aan te passen. Anders zouden ze een heel ander besluit nemen over het plan. Het zijn hele beperkte aanpassingen’, zo laat projectmanager Patricia van Eijndthoven weten.

Volgens de provincie heeft de uitspraak bovendien weinig gevolgen voor het selecteren van een exploitant voor de railterminal. De provincie zegt nu te verwachten in de zomer een nieuw besluit te kunnen nemen over de aanpassingen. Daarna moet de Raad van State opnieuw beoordelen of het bestemmingsplan met de aanpassingen nu wel voldoet. Volgens het provinciebestuur ligt het echter nog steeds in de lijn der verwachting dat er in het vierde kwartaal van dit jaar een exploitant gekozen wordt.

Niet rendabel

Het overgrote deel van de bezwaren van de gemeente en omwonenden is dan ook niet gegrond verklaard. De bezwaarmakers stelden bijvoorbeeld dat niet duidelijk is beargumenteerd waarom de komst van de nieuwe terminal nodig is en dat de terminal volgens hen ook niet rendabel geëxploiteerd kan worden. Volgens de Raad heeft de provincie de nut en noodzaak van de nieuwe terminal echter wel degelijk goed onderbouwd.

Verder stelden de bezwaarmakers dat het plan grote gevolgen heeft voor de verkeersafwikkeling en veiligheid in de omgeving. Er zouden onder andere niet genoeg parkeerplaatsen zijn voor vrachtwagens waardoor overlast gaat worden veroorzaakt. Ook zou de doorstroming onvoldoende zijn en maakt men zich zorgen over de veiligheid voor fietsers. Daarnaast verwacht men dat er meer vrachtwagens zullen rijden dan de provincie verwacht.

Ook waren er bezwaren op het gebied van geluid. Volgens de bezwaarmakers gaat de komst van de terminal leiden tot veel geluidsoverlast. Zij zijn het bovendien niet eens met de berekeningen van de provincie over welke geluidsoverlast aanvaardbaar is.

Onaanvaardbare lichthinder

Zo zou er bijvoorbeeld geen rekening gehouden zijn met een eventuele werking van de terminal in de nacht of met de op- en overslag van gekoelde containers, die zijn uitgerust met een dieselmotor die de koelgenerator aandrijft, wat luidruchtiger is. Ook eventuele werkzaamheden zouden niet zijn meegenomen in de berekeningen. De terminal zou ook zorgen voor ‘onaanvaardbare lichthinder’.

Daarnaast maakte men bezwaar over de uitstoot van stikstof in de omliggende natuurgebieden. Er zou te veel stikstof worden uitgestoten en de bezwaarmakers zijn het niet eens met de berekeningen die zijn gemaakt om de hoeveelheid uitstoot van stikstof te beoordelen.

Ook wordt de bescherming van diersoorten aangekaart en maakt men zich zorgen over het vervoer van gevaarlijke stoffen. Verder stonden een toename van trillingen en een verslechtering van de luchtkwaliteit op het lijstje van de bezwaarmakende partijen en waren er zorgen over de landschappelijke inpassing.

‘Ook op onderdelen zoals verkeersveiligheid, stikstof en effecten op de natuur en leefomgeving was alles in orde. Hiermee is de bouw van de railterminal een grote stap dichterbij gekomen’, zo laat de provincie hierover weten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement