Dat blijkt uit het meest recente faillissementsverslag van TEA dat de curator woensdag publiceerde. In 2020 ging het om een verlies van 1,1 miljoen euro op een omzet van bijna 2,8 miljoen. Een jaar later liep het verlies op tot 2,2 miljoen euro op een omzet van ruim 1,8 miljoen. Er werkten op dat moment zo’n 37 mensen bij TEA.

Ondanks de immense verliezen bij TEA (voorheen FST Logistics) besloot Gert Bras (eigenaar van FST Group en bestuurder bij TEA) via de FST Group in 2022 toch twee overnames te doen. De eigenaar van TEA was op dat moment de toenmalige vrouw van Bras via de holding Mas por Menos BV, waar Bras tevens directeur was. Kool Transport werd in juni 2022 gekocht, in augustus volgde de overname van HCR. De koop van dat bedrijf werd later dat jaar weer teruggedraaid door HCR zelf.

Schulden

‘Als gevolg van Covid19 is er een forse omzetdaling en margedaling ontstaan’, schrijft TEA in een toelichting in het jaarverslag van 2020, dat eind vorig jaar pas werd ingediend (wettelijk te laat en dus na de overnames). ‘Het eigen vermogen bedraagt hierdoor per 31 december 2020 Euro 1.181.433 negatief. De financiering hiervan vindt geheel plaats met kortlopende/langlopende schulden, waaronder belastingschulden. De continuïteit van de onderneming hangt dus mede af van de bereidheid van de fiscus om tot een passende oplossing te komen. Gesprekken hierover zijn nog niet gestart.’

De toelichting in het jaarverslag van 2021, dat overigens wel binnen de termijn van 12 maanden werd gedeponeerd, is op het eigen vermogen na identiek. Op 31 december 2021 stond TEA bijna 3,4 miljoen euro in de min.

De voormalig boekhouder van Kool Transport, Jeroen Vermeulen, is ontevreden over de gang van zaken tijdens de overname. Hij vindt dat de accountants hun antecedentenonderzoek niet goed hebben uitgevoerd. Vermeulen diende daar een officiële klacht over in bij de Accountantskamer. Die zaak loopt nog.

FST Group

TEA heette tot 10 november 2022 FST Logistics. Het transportbedrijf was weliswaar geen onderdeel van de FST Group, dat ook Kool Transport en Pijtra bezat. Wel was Bras betrokken bij alle bedrijven. Een maand na de naamswijziging ging TEA failliet.

Bij Kool Transport gingen de zaken ondertussen ook bergafwaarts. Chauffeurs meldden zich massaal ziek vanwege ‘gebeurtenissen in de bedrijfsuitvoering’, zo heeft de curator van Bras begrepen. Ook waren er volgens de chauffeurs problemen met niet meer werkende tankpassen. Na onenigheid tussen het personeel en het bestuur ging het bedrijf op 12 januari 2023 failliet. Pijtra, waarvan de werkzaamheden grotendeels bij Kool waren ondergebracht, werd een week later failliet verklaard.

‘De curator heeft afgelopen verslagperiode overleg gehad met een financieel deskundige omtrent de aangetroffen financiële cijfers van TEA. Voorts heeft er een bespreking plaatsgevonden met mr. Maduro (curator van Kool Transport) ter zake de (i) aangetroffen intercompany vorderingen, (ii) financiële – en administratieve verwevenheid van de vennootschappen en (iii) het opzetten van een rechtmatigheidsonderzoek in een breder perspectief.

Omdat er een grote mate van verwevenheid bestaat tussen Kool, Pijtra en TEA, kondigt de curator een mogelijk overkoepelend onderzoek aan naar de faillissementen.