Vervoerders van gevaarlijke stoffen op de bon bij controle ILT

Vier bekeuringen

In Oost-Gelderland heeft de ILT vier bekeuringen uitgeschreven voor overtredingen bij vervoer van gevaarlijke stoffen. In totaal werden 27 voertuigen gecontroleerd en bezocht de inspectiedienst 23 bedrijven.

In totaal werden 27 vrachtwagens staande gehouden. Foto: Shutterstock

Tijdens de weginspecties hield de ILT een tankwagen staande die leeg was, maar nog niet gereinigd was van een bijtende vloeistof. Dit stond niet volledig vermeld in het vervoersdocument van de chauffeur, die een boete kreeg.

‘Ook stond de dichtstbijzijnde afsluiter van de dampretourleiding open, wat een gevaarlijke situatie opleverde’, schrijft de ILT. ‘Bovendien zat er tussen de laatste afsluiter van de losleiding en de stootbalk te weinig ruimte, ongeveer 2 cm terwijl het minimaal 10 cm moet zijn.’

Bij een ander voertuig dat oude accu’s in kunststof bakken vervoerde, constateerden de inspecteurs dat de accu’s boven de randen van de bakken uitstaken. Op de bakken ontbraken ook etiketten.

Onaangekondigde bezoeken

Bij de 23 bedrijven die de ILT onaangekondigd bezocht, kregen twee bedrijven een proces-verbaal omdat er geen ADR-veiligheidsadviseur was benoemd. Er is ook negen keer een waarschuwing gegeven omdat het personeel niet of onvoldoende was opgeleid en drie keer gewaarschuwd voor het onjuist kenmerken en etiketteren van verpakkingen.

Bij drie bedrijven heeft de ILT zendingen van gevaarlijke stoffen geblokkeerd voor transport. Deze zendingen moesten eerst worden aangepast aan de geldende voorschriften, voordat het transport mocht worden gestart.

Veiligheidsplichten

Bij het wegvervoer van gevaarlijke stoffen zijn verschillende partijen verantwoordelijk zoals bijvoorbeeld de afzender, vervoerder, vuller, verpakker en losser. Zij hebben ieder hun eigen veiligheidsplichten. Deze staan in het ADR, de internationale overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Zo is de afzender onder andere verantwoordelijk voor een juiste indeling van de gevaarlijke stoffen en het verstrekken van de gegevens van de te vervoeren gevaarlijke stoffen naar de andere partijen. De vervoerder moet ervoor zorgen dat een chauffeur over de juiste kennis beschikt en dat er een vervoersdocument wordt opgemaakt.

Vervoerders van gevaarlijke stoffen op de bon bij controle ILT | NT

Vervoerders van gevaarlijke stoffen op de bon bij controle ILT

Vier bekeuringen

In Oost-Gelderland heeft de ILT vier bekeuringen uitgeschreven voor overtredingen bij vervoer van gevaarlijke stoffen. In totaal werden 27 voertuigen gecontroleerd en bezocht de inspectiedienst 23 bedrijven.

In totaal werden 27 vrachtwagens staande gehouden. Foto: Shutterstock

Tijdens de weginspecties hield de ILT een tankwagen staande die leeg was, maar nog niet gereinigd was van een bijtende vloeistof. Dit stond niet volledig vermeld in het vervoersdocument van de chauffeur, die een boete kreeg.

‘Ook stond de dichtstbijzijnde afsluiter van de dampretourleiding open, wat een gevaarlijke situatie opleverde’, schrijft de ILT. ‘Bovendien zat er tussen de laatste afsluiter van de losleiding en de stootbalk te weinig ruimte, ongeveer 2 cm terwijl het minimaal 10 cm moet zijn.’

Bij een ander voertuig dat oude accu’s in kunststof bakken vervoerde, constateerden de inspecteurs dat de accu’s boven de randen van de bakken uitstaken. Op de bakken ontbraken ook etiketten.

Onaangekondigde bezoeken

Bij de 23 bedrijven die de ILT onaangekondigd bezocht, kregen twee bedrijven een proces-verbaal omdat er geen ADR-veiligheidsadviseur was benoemd. Er is ook negen keer een waarschuwing gegeven omdat het personeel niet of onvoldoende was opgeleid en drie keer gewaarschuwd voor het onjuist kenmerken en etiketteren van verpakkingen.

Bij drie bedrijven heeft de ILT zendingen van gevaarlijke stoffen geblokkeerd voor transport. Deze zendingen moesten eerst worden aangepast aan de geldende voorschriften, voordat het transport mocht worden gestart.

Veiligheidsplichten

Bij het wegvervoer van gevaarlijke stoffen zijn verschillende partijen verantwoordelijk zoals bijvoorbeeld de afzender, vervoerder, vuller, verpakker en losser. Zij hebben ieder hun eigen veiligheidsplichten. Deze staan in het ADR, de internationale overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Zo is de afzender onder andere verantwoordelijk voor een juiste indeling van de gevaarlijke stoffen en het verstrekken van de gegevens van de te vervoeren gevaarlijke stoffen naar de andere partijen. De vervoerder moet ervoor zorgen dat een chauffeur over de juiste kennis beschikt en dat er een vervoersdocument wordt opgemaakt.