Betuwelijn toch bij Emmerich grens over

ROTTERDAM – De Betuwelijn zal bij Emmerich de grens oversteken. De alternatieven Venlo en (met een boog om) Nijmegen hebben definitief afgedaan. De betrokken gemeenten en provincies worden binnenkort middels een brief hierover op de hoogte gesteld. Dit is een rechtstreeks gevolg van het Duitse besluit de noodzakelijke investeringen aan Duitse zijde bij Emmerich te doen plaatsvinden. De gemeente Venlo – momenteel de belangrijkste overgang voor goederenvervoer per spoor – is zeer

De zogenaamde ‘links-Rheinische’ oplossing is nu ook voorgoed overboord. Deze overgang bij Kleef ten zuiden van Nijmegen bleek al niet de voorkeur te hebben van de NS. Het was al waarschijnlijk dat het trace rechts van de Rijn zou gaan lopen. Behalve Emmerich zou dan eventueel alleen Venlo als overgang in aanmerking komen.
Deze variant zou echter bij de aanleg grote logistieke problemen veroorzaken. De gemeente Venlo is verbaasd en teleurgesteld. In een reactie verklaren burgemeester en wethouders dat er ‘blijkbaar sprake is van ad hoc beslissingen en geen integraal beleid’. Het gemeentebestuur onderstreept dat de commissie Van der Plas eerder ook al heeft gepleit voor onderlinge samenhang tussen distributieknooppunten en railinfrastructuur, hetgeen ten gunste van Venlo zou pleiten. Momenteel loopt negentig procent van het containervervoer per spoor en vijftig procent van het goederenvervoer per spoor via Venlo.
Volgens het college blijkt ook uit de Vierde Nota Extra Ruimtelijke Ordening Deel III dat de aansluiting van de Betuwelijn op het Duitse spoorwegnet bij Venlo de voorkeur verdient.

Middenberm

Verder heeft het Gebundelde Bestuurlijke Overleg (GBO) van de NS, gemeenten en provincie besloten om de zogenaamde middenbermvariant definitief van tafel te vegen. Deze variant ging uit van de aanleg van de Betuwelijn in de middenberm van rijksweg A15, van Rotterdam tot aan de Duitse grens.
Dat plan bleek na onderzoek onuitvoerbaar. Ten eerste zouden het oponthoud en de problemen bij rijksweg 15 aanzienlijk zijn. “Technisch is zoiets heel moeilijk. Je haalt een heleboel overhoop” , aldus J. van Dooren van de dienst Wegen van de provincie Gelderland. “En de voordelen in ruimtegebruik bleken minimaal.” Ook veiligheidsoverwegingen hebben in de beslissing meegewogen. De lichtbundels van de auto’s zouden treinmachinisten in grote mate hebben verblind.

CUP-nota

De middenbermvariant was overigens een B-variant. Dat zijn trace- varianten die eerst nadere uitwerking verdienen. Daarna wordt beslist of ze in de projectnota van minister H. Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) worden opgenomen. In dat schrijven, dat Maij-Weggen begin volgend jaar presenteert ” staan alle te verwezenlijken mogelijkheden voor de nieuwe spoorlijn. Met die nota kunnen de inspraakprocedures beginnen. Vervolgens moet er voor een definitief traject worden gekozen.
Voorts is de NS bezig met het schrijven van een aparte containeruitwisselpunt(CUP)-nota. Dit rapport moet standpunten en mogelijkheden bieden voor toekomstige rangeerterreinen. Het kan als handvat dienen voor een toekomstig beleid op dit gebied.

Door Rene Groeneveld

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Betuwelijn toch bij Emmerich grens over | NT

Betuwelijn toch bij Emmerich grens over

ROTTERDAM – De Betuwelijn zal bij Emmerich de grens oversteken. De alternatieven Venlo en (met een boog om) Nijmegen hebben definitief afgedaan. De betrokken gemeenten en provincies worden binnenkort middels een brief hierover op de hoogte gesteld. Dit is een rechtstreeks gevolg van het Duitse besluit de noodzakelijke investeringen aan Duitse zijde bij Emmerich te doen plaatsvinden. De gemeente Venlo – momenteel de belangrijkste overgang voor goederenvervoer per spoor – is zeer

De zogenaamde ‘links-Rheinische’ oplossing is nu ook voorgoed overboord. Deze overgang bij Kleef ten zuiden van Nijmegen bleek al niet de voorkeur te hebben van de NS. Het was al waarschijnlijk dat het trace rechts van de Rijn zou gaan lopen. Behalve Emmerich zou dan eventueel alleen Venlo als overgang in aanmerking komen.
Deze variant zou echter bij de aanleg grote logistieke problemen veroorzaken. De gemeente Venlo is verbaasd en teleurgesteld. In een reactie verklaren burgemeester en wethouders dat er ‘blijkbaar sprake is van ad hoc beslissingen en geen integraal beleid’. Het gemeentebestuur onderstreept dat de commissie Van der Plas eerder ook al heeft gepleit voor onderlinge samenhang tussen distributieknooppunten en railinfrastructuur, hetgeen ten gunste van Venlo zou pleiten. Momenteel loopt negentig procent van het containervervoer per spoor en vijftig procent van het goederenvervoer per spoor via Venlo.
Volgens het college blijkt ook uit de Vierde Nota Extra Ruimtelijke Ordening Deel III dat de aansluiting van de Betuwelijn op het Duitse spoorwegnet bij Venlo de voorkeur verdient.

Middenberm

Verder heeft het Gebundelde Bestuurlijke Overleg (GBO) van de NS, gemeenten en provincie besloten om de zogenaamde middenbermvariant definitief van tafel te vegen. Deze variant ging uit van de aanleg van de Betuwelijn in de middenberm van rijksweg A15, van Rotterdam tot aan de Duitse grens.
Dat plan bleek na onderzoek onuitvoerbaar. Ten eerste zouden het oponthoud en de problemen bij rijksweg 15 aanzienlijk zijn. “Technisch is zoiets heel moeilijk. Je haalt een heleboel overhoop” , aldus J. van Dooren van de dienst Wegen van de provincie Gelderland. “En de voordelen in ruimtegebruik bleken minimaal.” Ook veiligheidsoverwegingen hebben in de beslissing meegewogen. De lichtbundels van de auto’s zouden treinmachinisten in grote mate hebben verblind.

CUP-nota

De middenbermvariant was overigens een B-variant. Dat zijn trace- varianten die eerst nadere uitwerking verdienen. Daarna wordt beslist of ze in de projectnota van minister H. Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) worden opgenomen. In dat schrijven, dat Maij-Weggen begin volgend jaar presenteert ” staan alle te verwezenlijken mogelijkheden voor de nieuwe spoorlijn. Met die nota kunnen de inspraakprocedures beginnen. Vervolgens moet er voor een definitief traject worden gekozen.
Voorts is de NS bezig met het schrijven van een aparte containeruitwisselpunt(CUP)-nota. Dit rapport moet standpunten en mogelijkheden bieden voor toekomstige rangeerterreinen. Het kan als handvat dienen voor een toekomstig beleid op dit gebied.

Door Rene Groeneveld

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement