Over de feitelijke stand van zaken bestond gisteren aan het begin van de avond nog onduidelijkheid. Maij-Weggen zou dit weekeinde in Brussel enige vooruitgang hebben geboekt met voorstellen aan de ministers Ogi (Zwitserland) en Streicher (Oostenrijk). Daarover werd in Luxemburg bijzonder geheimzinnig gedaan.
Naar verluidt zou Zwitserland bereid zijn mee te werken aan een verdrievoudiging van het gecombineerd vervoer in ruil voor handhaving van de limiet van 28-ton voor het wegvervoer. De EG en Zwitserland zullen voorts bekijken welke mogelijkheden er zijn om het gecombineerd vervoer met subsidies aantrekkelijker te maken. De EG zou bovendien bereid zijn een financiele bijdrage te leveren in de kosten van de infrastructuur, waarbij met name moet worden gedacht aan op- en afritten. De EG en Zwitserland zouden bovendien alles in het werk willen stellen om de grensprocedures te versnellen.
Over de onderhandelingen met Oostenrijk kwamen (nog) minder gegevens los. Wel is het duidelijk dat het daar met name ging om de vermindering van de milieubelasting. Oostenrijk zou een vermindering van de uitstoot eisen tot zestig procent in een periode van tien jaar. De EG wil een wat minder sterke reductie in een tijdsbestek van vijftien jaar.
Komende week volgen er nog intensieve onderhandelingen. De EG-ministers

transport komen hoogstwaarschijnlijk ook nog op 21 oktober voor een extra ’transit’-vergadering naar Luxemburg. Op die datum komen daar tevens de ministers van Buitenlandse Zaken van de EG en de EVA-landen bijeen voor een laatste overleg over de EER, de Europese Economische Ruimte vanaf 1993. Een akkoord over transit is voor de EG een voorwaarde voor het sluiten van de EER-overeenkomst.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement