Wachten op water

Het blijft wachten op water. Begin deze week werd voor de komende dagen regen voorspeld in het stroomgebied van de Boven-Rijn en daarop is dan ook alle hoop gevestigd. Van de regen die daar eind vorige week viel, is in de rivieren nauwelijks iets te merken. Alleen Mannheim scoorde maandag +15, alle andere stations moesten het met ‘minnen’ doen. Zo wees de schaal bij Konstanz 306 (-1) aan en bij Kaub 107 (-4). Beneden bleef Keulen met 172 onveranderd. Ruhrort noteerde 241 (-8) e

De laagwatertoeslagen voor de Boven-Rijn bedragen momenteel 45 procent, voor de Moezel 30 tot 50 procent en voor de Beneden-Rijn op 50 procent. Men houdt rekening met een beperkte aflaaddiepte van 1,95 meter, waardoor de dieper stekende schepen ongeveer 50 procent moeten achterlaten. Opnieuw werd de scheepvaart regelmatig gehinderd door de mist.
In de zeehavens vond een goede aanvoer van verschillende goederen plaats. In de loop van de week ontstond zelfs enig gebrek aan scheepsruimte, mede door de vrij forse aanvoer van fosfaat in Terneuzen en Antwerpen. Er was een redelijk hoeveelheid erts voor de Beneden-Rijn, waarvoor ook particuliere ruimte werd ingezet, zo ook voor de Moezel. Er waren redelijk veel kolen voor het achterland. Verder was er potas, kunstmest, siliconmangaanerts, ferrochroom, bauxiet, china- en ballklei en kaolin. In de stukgoedsector deden cellulose en aluminium het goed, er was wat zakgoed, gepakketeerd hout en plaatijzer.
Naarmate de week vorderde stegen de vrachten. Aluminium werd aanvankelijk naar Neuss bevracht tegen fl 7 per ton, later tegen fl 8 per ton. Sintermagnesiet deed naar de Ruhr fl 7 en naar Andernach fl 10 per ton. Veevoeder ging naar de Beneden-Rijn voor fl 8 per ton, voor kolen werd naar Grosskrotzenburg van fl 16 oplopend naar fl 18 per ton betaald. Er gingen massagoederen naar Dusseldorf voor fl 7/fl 9 per ton, naar Mannheim voor fl 13/fl 18, naar Thionville voor fl 15/fl 17 en naar Stuttgart voor fl 18/fl 20 per ton, alles inclusief laagwatertoeslag.
De hoeveelheid werk voor de Duitse kanaalbestemmingen trok over het algemeen iets aan, hetgeen ook in de vrachten tot uiting kwam. Via Emmerich werd erts bevracht naar Hamm tegen fl 8,25 per ton, met halve lostijd en gingen kolen naar Salzgitter voor fl 14 en naar Maagdenburg voor fl 17 per ton, eveneens met halve lostijd.
Veevoeder deed naar Hamm fl 9,75,/fl 10, naar Munster fl 10/fl10,25 en naar Hamburg fl 19 per ton. Via Delfzijl ging veevoeder naar Papenburg voor fl 9 per ton, naar Oldenburg voor fl 10,50 en naar Bremen voor fl 12 per ton. Voor Bramsche werd fl 12,50 betaald, voor Minden fl 13 en voor Braunschweig fl 15 per ton.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Wachten op water | NT

Wachten op water

Het blijft wachten op water. Begin deze week werd voor de komende dagen regen voorspeld in het stroomgebied van de Boven-Rijn en daarop is dan ook alle hoop gevestigd. Van de regen die daar eind vorige week viel, is in de rivieren nauwelijks iets te merken. Alleen Mannheim scoorde maandag +15, alle andere stations moesten het met ‘minnen’ doen. Zo wees de schaal bij Konstanz 306 (-1) aan en bij Kaub 107 (-4). Beneden bleef Keulen met 172 onveranderd. Ruhrort noteerde 241 (-8) e

De laagwatertoeslagen voor de Boven-Rijn bedragen momenteel 45 procent, voor de Moezel 30 tot 50 procent en voor de Beneden-Rijn op 50 procent. Men houdt rekening met een beperkte aflaaddiepte van 1,95 meter, waardoor de dieper stekende schepen ongeveer 50 procent moeten achterlaten. Opnieuw werd de scheepvaart regelmatig gehinderd door de mist.
In de zeehavens vond een goede aanvoer van verschillende goederen plaats. In de loop van de week ontstond zelfs enig gebrek aan scheepsruimte, mede door de vrij forse aanvoer van fosfaat in Terneuzen en Antwerpen. Er was een redelijk hoeveelheid erts voor de Beneden-Rijn, waarvoor ook particuliere ruimte werd ingezet, zo ook voor de Moezel. Er waren redelijk veel kolen voor het achterland. Verder was er potas, kunstmest, siliconmangaanerts, ferrochroom, bauxiet, china- en ballklei en kaolin. In de stukgoedsector deden cellulose en aluminium het goed, er was wat zakgoed, gepakketeerd hout en plaatijzer.
Naarmate de week vorderde stegen de vrachten. Aluminium werd aanvankelijk naar Neuss bevracht tegen fl 7 per ton, later tegen fl 8 per ton. Sintermagnesiet deed naar de Ruhr fl 7 en naar Andernach fl 10 per ton. Veevoeder ging naar de Beneden-Rijn voor fl 8 per ton, voor kolen werd naar Grosskrotzenburg van fl 16 oplopend naar fl 18 per ton betaald. Er gingen massagoederen naar Dusseldorf voor fl 7/fl 9 per ton, naar Mannheim voor fl 13/fl 18, naar Thionville voor fl 15/fl 17 en naar Stuttgart voor fl 18/fl 20 per ton, alles inclusief laagwatertoeslag.
De hoeveelheid werk voor de Duitse kanaalbestemmingen trok over het algemeen iets aan, hetgeen ook in de vrachten tot uiting kwam. Via Emmerich werd erts bevracht naar Hamm tegen fl 8,25 per ton, met halve lostijd en gingen kolen naar Salzgitter voor fl 14 en naar Maagdenburg voor fl 17 per ton, eveneens met halve lostijd.
Veevoeder deed naar Hamm fl 9,75,/fl 10, naar Munster fl 10/fl10,25 en naar Hamburg fl 19 per ton. Via Delfzijl ging veevoeder naar Papenburg voor fl 9 per ton, naar Oldenburg voor fl 10,50 en naar Bremen voor fl 12 per ton. Voor Bramsche werd fl 12,50 betaald, voor Minden fl 13 en voor Braunschweig fl 15 per ton.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement