In een door Schuttevaer, EVO, CBRB en BBU aan eurocommissaris Siem Kallas verstuurde brief zeggen de organisaties dat de schade van de veelal onaangekondigde acties ‘zeer groot’ is. Schepen zouden een gemiddeld verlies van 2000 euro per dag op de Rijn lijden en 1500 euro per dag op de kanalen. Ook ontvangers zouden ‘aanzienlijk schade’ lijden omdat ze niet tijdig over hun goederen kunnen beschikken.

De Nederlandse binnenvaart wil dat Duistland zich inspant om ‘de inbreuk op het Unierecht ongedaan te maken en de belemmeringen van het goederenverkeer, waaronder de blokkades, ongedaan maakt’. Ze wijzen erop dat de Commissie de zaak aan het Hof in Luxemburg kan voorleggen als Duitsland niet tijdig actie onderneemt.

In de uitvoerige brief aan Kallas wordt gesteld dat het veelal gaat om verrassingsacties, waardoor schepen plotseling met stakingen en blokkades worden geconfronteerd. ‘Of een sluis al dan niet wordt stilgelegd, is afhankelijk van welk personeel al dan niet komt opdagen. Van tevoren bestaat daarover geen duidelijkheid.’

De acties duren al enkele maanden en draaien om een reorganisaties van de Duitse vaarwegendienst, de Wasser- und Schiffahrtsverwalting (WSV), waarbij 400 van de 12.000 arbeidsplaatsen vervallen. Sindsdien voeren sluiswachters, gesteund door de bond ver.di, regiogewijs actie. De briefschrijvers wijzen erop dat de Bondsregering al heeft toegezegd dat de reorganisatie geleidelijk wordt uitgevoerd en dat er geen massaontslagen vallen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement