Duwbak verkeerd afgemeerd? Boete voortaan minimaal 5.000 euro

Havenbedrijf Rotterdam

In de haven van Rotterdam is een wegsleepregeling van kracht geworden voor foutief afgemeerde en verankerde duwbakken. De boete voor verkeerd parkeren was voorheen 150 euro, het Havenbedrijf Rotterdam brengt voortaan minimaal 5.000 euro in rekening.

Foto: Ries van Wendel de Joode

Foutief afgemeerde duwbakken liggen volgens het Havenbedrijf Rotterdam ‘zeer regelmatig in de weg’ van zeeschepen die daardoor niet hun ligplaats kunnen bereiken. ‘Dat veroorzaakt onnodige wachtkosten van zowel zeeschepen als de nautische dienstverleners.’

Ook vormen de dwarsliggers een ‘aanvullend veiligheidsrisico’ voor schepen die afhankelijk zijn van het getij en die niet kunnen vertrekken omdat een duwbak in de weg ligt.

Voorheen lag de boete voor verkeerd afgemeerde duwbakken op 150 euro. ‘Veel minder dan de kosten die een operator moet maken om de bak te verhalen’, redeneert het Havenbedrijf.

HbR wijzigde daarom de algemene voorwaarden om zo alle kosten en schade te kunnen verhalen op de operator van de desbetreffende duwbak. De boete is een optelsom van die kosten én een toeslag van 15%. Het minimumbedrag komt te liggen op 5.000 euro.

De Rotterdamse haven telt 316 plaatsen waar duwbakken mogen afmeren.

Duwbak verkeerd afgemeerd? Boete voortaan minimaal 5.000 euro | NT

Duwbak verkeerd afgemeerd? Boete voortaan minimaal 5.000 euro

Havenbedrijf Rotterdam

In de haven van Rotterdam is een wegsleepregeling van kracht geworden voor foutief afgemeerde en verankerde duwbakken. De boete voor verkeerd parkeren was voorheen 150 euro, het Havenbedrijf Rotterdam brengt voortaan minimaal 5.000 euro in rekening.

Foto: Ries van Wendel de Joode

Foutief afgemeerde duwbakken liggen volgens het Havenbedrijf Rotterdam ‘zeer regelmatig in de weg’ van zeeschepen die daardoor niet hun ligplaats kunnen bereiken. ‘Dat veroorzaakt onnodige wachtkosten van zowel zeeschepen als de nautische dienstverleners.’

Ook vormen de dwarsliggers een ‘aanvullend veiligheidsrisico’ voor schepen die afhankelijk zijn van het getij en die niet kunnen vertrekken omdat een duwbak in de weg ligt.

Voorheen lag de boete voor verkeerd afgemeerde duwbakken op 150 euro. ‘Veel minder dan de kosten die een operator moet maken om de bak te verhalen’, redeneert het Havenbedrijf.

HbR wijzigde daarom de algemene voorwaarden om zo alle kosten en schade te kunnen verhalen op de operator van de desbetreffende duwbak. De boete is een optelsom van die kosten én een toeslag van 15%. Het minimumbedrag komt te liggen op 5.000 euro.

De Rotterdamse haven telt 316 plaatsen waar duwbakken mogen afmeren.