10% minder lading voor Europese binnenvaart in 2022

122 miljard tonkilometer

Het vervoer via de binnenvaart in Europa is vorig jaar afgenomen met bijna 10% ten opzichte van 2021. In totaal werd er in 2022 bijna 122 miljard tonkilometer over de Europese binnenwateren afgelegd. Vooral de lage waterstanden in de zomer van vorig jaar hadden veel impact.

Foto: Shutterstock

Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. De afgelopen tien jaar is er een duidelijk afneembare trend zichtbaar in het aantal afgelegde tonkilometers in de Europese binnenvaart. In het derde kwartaal van vorig jaar daalde het aantal afgelegde tonkilometers zelfs met 25% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021. Daarmee kwam de hoeveelheid binnenvaart in dat kwartaal uit op het laagste niveau sinds 2006.

In Nederland nam het aantal tonkilometers over heel 2022 met 4,4% af. Duitsland zag een afname van ruim 4 miljard tonkilometer, absoluut gezien in Europa de grootste daling, wat neerkwam op een afname van 8,5%. Op Finland en Litouwen na zagen alle Europese landen de binnenvaartvolumes in 2022 inzakken.

Belangrijkste binnenvaartland

Vooral met de containervolumes ging het vorig jaar slecht. Met een daling van ruim 8% bevindt het containervolume dat via de binnenvaart gaat zich nu op het laagste punt sinds 2010. Vooral in het derde en vierde kwartaal van vorig jaar zakte het containervolume flink in. Nederland zag de containervolumes in de binnenvaart met bijna 7% afnemen.

Nederland is het belangrijkste binnenvaartland, blijkt opnieuw. Maar liefst 51% van de Europese binnenvaartschepen is uit ons land afkomstig, met Duitsland (16%) en België (9%) op de tweede en derde plek. Nederland en Duitsland zijn samen verantwoordelijk voor 73% van de afgelegde tonkilometers. Als het gaat om containers is het aandeel van Nederland en Duitsland nog hoger. Samen komen deze landen uit op maar liefst 86% van het containertransport in de EU.

IJzererts en andere mijnbouwproducten waren in 2022 het belangrijkste vervoerde product via de Europese binnenvaart. 67% van deze productgroep werd getransporteerd in Nederland en Duitsland. Bijna alle productgroepen in de binnenvaart zagen een afname in 2022. Alleen het vervoer van steenkool en ruwe aardolie nam toe met ruim 15%. Landbouwproducten zakten met ruim 21% het meeste in.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

10% minder lading voor Europese binnenvaart in 2022 | NT

10% minder lading voor Europese binnenvaart in 2022

122 miljard tonkilometer

Het vervoer via de binnenvaart in Europa is vorig jaar afgenomen met bijna 10% ten opzichte van 2021. In totaal werd er in 2022 bijna 122 miljard tonkilometer over de Europese binnenwateren afgelegd. Vooral de lage waterstanden in de zomer van vorig jaar hadden veel impact.

Foto: Shutterstock

Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. De afgelopen tien jaar is er een duidelijk afneembare trend zichtbaar in het aantal afgelegde tonkilometers in de Europese binnenvaart. In het derde kwartaal van vorig jaar daalde het aantal afgelegde tonkilometers zelfs met 25% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021. Daarmee kwam de hoeveelheid binnenvaart in dat kwartaal uit op het laagste niveau sinds 2006.

In Nederland nam het aantal tonkilometers over heel 2022 met 4,4% af. Duitsland zag een afname van ruim 4 miljard tonkilometer, absoluut gezien in Europa de grootste daling, wat neerkwam op een afname van 8,5%. Op Finland en Litouwen na zagen alle Europese landen de binnenvaartvolumes in 2022 inzakken.

Belangrijkste binnenvaartland

Vooral met de containervolumes ging het vorig jaar slecht. Met een daling van ruim 8% bevindt het containervolume dat via de binnenvaart gaat zich nu op het laagste punt sinds 2010. Vooral in het derde en vierde kwartaal van vorig jaar zakte het containervolume flink in. Nederland zag de containervolumes in de binnenvaart met bijna 7% afnemen.

Nederland is het belangrijkste binnenvaartland, blijkt opnieuw. Maar liefst 51% van de Europese binnenvaartschepen is uit ons land afkomstig, met Duitsland (16%) en België (9%) op de tweede en derde plek. Nederland en Duitsland zijn samen verantwoordelijk voor 73% van de afgelegde tonkilometers. Als het gaat om containers is het aandeel van Nederland en Duitsland nog hoger. Samen komen deze landen uit op maar liefst 86% van het containertransport in de EU.

IJzererts en andere mijnbouwproducten waren in 2022 het belangrijkste vervoerde product via de Europese binnenvaart. 67% van deze productgroep werd getransporteerd in Nederland en Duitsland. Bijna alle productgroepen in de binnenvaart zagen een afname in 2022. Alleen het vervoer van steenkool en ruwe aardolie nam toe met ruim 15%. Landbouwproducten zakten met ruim 21% het meeste in.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement