Werkloosheid blijft ongewijzigd op 3,6 procent in maart

Iets meer ww-uitkeringen

De werkloosheid in Nederland is in maart onveranderd gebleven ten opzichte van een maand eerder. In maart zat 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Al vanaf juli vorig jaar schommelt de werkloosheid rond dit niveau.

Beeld: ANP

De werkloosheid blijft daarmee op een relatief laag niveau en de arbeidsdeelname is nog steeds historisch hoog. Maar de groei van het aantal werkenden stagneerde in de eerste maanden van 2024, wat volgens het CBS aansluit bij het verslechterde economische beeld. In maart had 73,2 procent van de mensen van 15 tot 75 jaar betaald werk, dat is hetzelfde percentage als in februari. In januari was de arbeidsdeelname nog 73,4 procent.

In de eerste maanden van 2024 hadden ongeveer 9,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar betaald werk. Buiten de werkloze beroepsbevolking zijn er nog 3,2 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Sinds de coronacrisis is deze groep geslonken van 3,4 miljoen naar 3,2 miljoen, maar sinds begin 2024 niet verder gekrompen.

Het aantal WW-uitkeringen nam licht toe. Het UWV verstrekte eind maart 174.500 WW-uitkeringen. Dat zijn er 800 meer dan in februari, een stijging met een half procent. Er kwamen 21.600 nieuwe uitkeringen bij en er werden 20.800 uitkeringen beëindigd.

Het aantal WW-uitkeringen nam het meest toe in de metaalindustrie, installatie en voertuigen en de overige industrie. Ook in de voedings- en genotmiddelenindustrie en chemische industrie steeg het aantal uitkeringen. In de landbouw, groenvoorziening en visserij nam het aantal uitkeringen af. De landbouw heeft een sterk seizoenspatroon met weinig werk in de wintermaanden en meer werkgelegenheid vanaf het voorjaar.

Werkloosheid blijft ongewijzigd op 3,6 procent in maart | NT

Werkloosheid blijft ongewijzigd op 3,6 procent in maart

Iets meer ww-uitkeringen

De werkloosheid in Nederland is in maart onveranderd gebleven ten opzichte van een maand eerder. In maart zat 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Al vanaf juli vorig jaar schommelt de werkloosheid rond dit niveau.

Beeld: ANP

De werkloosheid blijft daarmee op een relatief laag niveau en de arbeidsdeelname is nog steeds historisch hoog. Maar de groei van het aantal werkenden stagneerde in de eerste maanden van 2024, wat volgens het CBS aansluit bij het verslechterde economische beeld. In maart had 73,2 procent van de mensen van 15 tot 75 jaar betaald werk, dat is hetzelfde percentage als in februari. In januari was de arbeidsdeelname nog 73,4 procent.

In de eerste maanden van 2024 hadden ongeveer 9,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar betaald werk. Buiten de werkloze beroepsbevolking zijn er nog 3,2 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Sinds de coronacrisis is deze groep geslonken van 3,4 miljoen naar 3,2 miljoen, maar sinds begin 2024 niet verder gekrompen.

Het aantal WW-uitkeringen nam licht toe. Het UWV verstrekte eind maart 174.500 WW-uitkeringen. Dat zijn er 800 meer dan in februari, een stijging met een half procent. Er kwamen 21.600 nieuwe uitkeringen bij en er werden 20.800 uitkeringen beëindigd.

Het aantal WW-uitkeringen nam het meest toe in de metaalindustrie, installatie en voertuigen en de overige industrie. Ook in de voedings- en genotmiddelenindustrie en chemische industrie steeg het aantal uitkeringen. In de landbouw, groenvoorziening en visserij nam het aantal uitkeringen af. De landbouw heeft een sterk seizoenspatroon met weinig werk in de wintermaanden en meer werkgelegenheid vanaf het voorjaar.