De vraag naar elektriciteit groeit veel sneller dan dat netbeheerders capaciteit kunnen bijbouwen. ‘Ondanks het tempo waarin netbeheerders bouwen en verzwaren en de stroomcapaciteit nog nooit zo hoog is geweest als nu, is de waarheid ook dat we de komende jaren nog met netcongestie te maken zullen hebben’, waarschuwt directeur Beleid en Energietransitie Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland.

Door het volle stroomnet is het aantal bedrijven dat wel een aansluiting kreeg de afgelopen jaren gedaald, van ruim 4.200 in 2020 tot bijna 3.000 in 2023. De bedrijven die op de wachtlijst staan, allen grootverbruikers van elektriciteit, zijn goed voor een potentiële afname van 5.116 megawatt aan vermogen. Dat is ruim negen keer het opgeteld vermogen van een stad als Eindhoven.

Om netcongestie tegen te gaan, investeren netbeheerders flink in het stroomnet. De jaarlijkse investeringen in zowel het gas- als het elektriciteitsnet lopen tot en met 2026 jaarlijks op tot meer dan 8 miljard euro. Netbeheerders hebben vorig jaar ruim 110.000 nieuwe aansluitingen voor kleinverbruik gerealiseerd, evenals bijna 12.000 publieke laadpalen. Maar dat is volgens Netbeheer Nederland niet genoeg, omdat de vraag naar capaciteit zal blijven groeien.

Om de problemen verder aan te pakken, hebben Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland dinsdag een handtekening gezet onder een uitvoeringsakkoord. Daarin ligt vastgelegd dat de netbeheer-, bouw- en techniekbranche de komende tien jaar gaan samenwerken om het regionale laag- en middenhoogspanningsnet te verzwaren.