Den Helder is geen overslaghaven, de voornaamste inkomsten zijn gebaseerd op de inning van haven- en kadegelden die voortkomen uit vaarbewegingen rondom de olie- en gaswinning op de Noordzee. Die inkomsten lopen echter terug en zullen in het licht van de energietransitie ook nooit meer groeien. Andere inkomstenbronnen, zoals de visserij, slinken eveneens. De huidige visafslag gaat zich op alternatieve markten richten. En het potentieel aan havengelden vanuit cruisevaart en recreatievaart is beperkt. Kortom: als de haven de focus niet verlegt blijven de inkomsten dalen, aldus Panteia.

Al sinds 2014 schrijft de haven rode cijfers. In 2013 verzelfstandigde Port of Den Helder, de gemeente Den Helder is de enige aandeelhouder. Zij liet door Panteia onderzoeken wat er nodig is om weer winstgevend te worden.

Door de focus te verleggen van fossiele energie naar windparken op zee kan de haven uit het slop komen, meent het onderzoeksbureau. Om marktpartijen op dat gebied te faciliteren is echter wel meer kadelengte en grond nodig en alleen ten zuiden van de Moormanbrug is geschikte ruimte hiervoor te vinden. De brug moet dan wel verplaatst worden – die is namelijk te smal om grote onderhoudsschepen voor de windparken door te kunnen laten.

Financieel gezien kan PoDH met de huidige taakstelling voorlopig geen zwarte cijfers schrijven. ‘naar het zich nu laat aanzien is dit mogelijk vanaf 2030’, zo schrijft het onderzoeksbureau.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement