Gemeten in hoeveelheid goederen werd er 5,8 procent meer geëxporteerd dan in februari vorig jaar. In januari bedroeg de toename nog 4,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het was in februari de zesde maand op rij dat de export een stijging liet zien. Er zijn vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten, en transportmiddelen uitgevoerd.

Het CBS meldt ook gegevens over de import. Die dikte in februari met 3,7 procent aan. Het statistiekbureau kijkt elke maand daarnaast naar de omstandigheden voor de export. Uit die analyse komt naar voren dat het beeld sinds februari eigenlijk alleen maar gunstiger geworden lijkt voor exporterende bedrijven. Dat komt vooral doordat de industrie van belangrijke handelspartner Duitsland inmiddels weer productiegroei kent, waar eerder nog sprake was van productiekrimp. Ook hebben de wisselkoersen zich gunstig ontwikkeld.