Tijdens het luchtvrachtcongres van Nieuwsblad Transport begin november in Maastricht wezen de tussentijdse resultaten van het opinieonderzoek al uit dat ruim twee derde van de inwoners in de provincie de regionale luchthaven wel ziet zitten.

Uit de opiniepeiling, uitgevoerd door het Limburgse Toponderzoek, blijkt verder dat een vijfde (21%) van de ruim 5500 respondenten van mening is dat de regionale luchthaven ‘nauwelijks of geen meerwaarde’ heeft voor Limburg. De overige respondenten (8%) gaven aan het niet te weten.

Zuid- en Noord-Limburgers

Uit het onderzoek bleek verder dat er nauwelijks anders gedacht wordt over de luchthaven in Noord-en Zuid-Limburg. De Zuid-Limburgers waren met 73% zelfs net iets meer positief over MAA dan de Noord-Limburgers (68%). Dat sentiment veranderde wel een beetje naarmate de focus kwam te liggen op de postcodes rond de luchthaven. Daar gaf 36% aan nauwelijks tot geen meerwaarde te zien in het vliegveld.

Bijna 80% van de ondervraagde Limburgers, die Maastricht Airport een bepaalde meerwaarde toekennen, noemen de werkgelegenheid als belangrijkste factor. De overige redenen waren: ‘het vliegveld maakt het aantrekkelijker voor bedrijven om zich te vestigen’ (70%), ‘het vliegveld voegt waarde toe aan de economie’ (67%) en het vliegveld is een logistiek knooppunt’ (66%). Verdere redenen die werden aangeven waren ‘goed voor Limburg en de economie’, ‘het vliegveld zorgt voor een betere positie en herkenbaarheid van de regio’ en ‘het zorgt ervoor dat wij geen aanvliegende vliegtuigen van Luik hebben, anders hadden we 24 uur per dag laagvliegers boven Zuid Limburg’.

Overlast

De belangrijkste argumenten van de tegenstanders waren de geluidsoverlast voor de omwonenden (79%). De milieuvervuiling (79%) en de gezondheidseffecten voor omwonenden (70%), aldus de onderzoekers. Verdere vonden zij dat er ‘voldoende vliegvelden in de buurt’ waren en de luchthaven ‘niet veel extra werkgelegenheid’ bood  en ‘economisch niet rendabel’ was.

Rond een tiende (8%) van de Limburgers geeft verder aan veel overlast te ervaren van de luchthaven, waarbij die het hoogst (13% was in Zuid-Limburg. Daarnaast gaf 41% van de Zuid-Limburgers aan het weliswaar te merken, maar er niet zo’n last van te hebben. 43% van de Zuid-Limburgers ervaart geheel geen overlast.

Van de Limburgers woonachtig in de postcodegebieden rond de luchthaven gaf 31% aan veel overlast te ervaren, terwijl 45% zei het te merken, maar er niet zo’n last van te hebben. ‘Rond een kwart (24%) van de respondenten in de buurt van de luchthaven ervaarde in het geheel geen overlast, blijkt uit het onderzoek. 

Groei

Het onderzoek laat verder zien dat een meerderheid van de Limburgers (61%) de voorkeur geeft aan groei van de luchthaven (31%) of de activiteiten gelijk blijven (30%). De helft van de Limburgers (50%) kiest daarbij voor een combinatie van personenvervoer en luchtvracht. Ruim één op de vijf Limburgers (21%) ziet MAA het liefst verdwijnen, terwijl 7% een krimp-scenario omarmt. 10% van de Limburgers geeft aan het niet te weten of geen voorkeur te hebben.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement