Dat meldt onafhankelijke slotcoördinator Hugo Thomassen op Schiphol. Een definitief besluit over de nieuwe sanctieregel verwacht hij in de loop van oktober van dit jaar. Zo moeten de Europese ministerraad en het Europees Parlement zich nog uitspreken over de voorstellen.

AirBridgeCargo was, voordat Brussel het luchtruim begin van dit jaar sloot voor Russische airlines vanwege de oorlog in de Oekraïne, goed voor ruim duizend vrachtvluchten per jaar op Schiphol, aldus de slotcoördinator.  Daarmee was het Russische vliegbedrijf de grootste luchtvrachtvervoerder op de luchthaven met een percentage van ruim 7% als gekeken wordt naar het totaal aantal vrachtvluchten (14.000) in het pre-coronajaar 2019.

Minder speelruimte

Het verlies van die duizend slots betekent ook dat de speelruimte voor de vrachtsector op Schiphol verder wordt ingekrompen. ‘Deze slots behoren immers niet toe aan een bepaalde sector, maar aan een individuele airline’, stelt de slotcoördinator in een toelichting. Ze komen dan ook terecht in de grote pot voor Schiphol en worden dan per aanvraag voor het nieuwe seizoen opnieuw verdeeld.

Het aantal vrachtvluchten voor de Nederlandse luchtvrachtbranche staat sowieso onder druk door het kabinetsvoorstel om vanaf het winterseizoen van volgend jaar het aantal slots van Schiphol te reduceren van maximaal 500.000 naar 440.000 vliegbewegingen. Dat besluit zou na rato al een krimp van ruim 12% betekenen aan vrachtvluchten, heeft luchtvrachtkoepel ACN berekend. Bij dat verlies kunnen straks naar alle waarschijnlijkheid ook de 1.000 slots van AirbridgeCargo worden opgeteld. Daarmee dreigt de vrachtsector en daarmee de logistieke hubfunctie van Schiphol verder onder druk te komen staan. Een grove schatting levert dan een verliesscenario op waarin Schiphol rond een vijfde van zijn vrachtvluchten ziet verdwijnen.

Vrachtpool

ACN heeft eerder aangegeven dat de vrachtsector rond de 20.000 vrachtvluchten per jaar nodig heeft voor een gezonde en rendabele hub-operatie op Schiphol. Zij pleit dan ook al enige tijd voor een vrachtpool, waar dat aantal ook wordt gewaarborgd door Schiphol en meerderheidsaandeelhouder, de rijksoverheid.

Schiphol zit momenteel al ver onder dat streefgetal van 20.000. Op basis van de vervoerscijfers over de eerste zeven maanden van dit jaar komt de nationale luchthaven dit jaar waarschijnlijk uit op 17.000 vrachtvluchten. Daarbij komt nog dat de cijfers voor dit jaar nog sterk zijn vertekend, omdat er door het zwakke herstel van het passagiersvervoer na twee jaar coronapandemie, nog voldoende ruimte voor vrachtvluchten was op Schiphol. Die situatie is is in rap tempo aan het veranderen. Zo daalde het aantal vrachtvluchten over de eerste zeven maanden van dit jaar op Schiphol al met bijna een kwart (23,4%) vergeleken met de laatste twee coronajaren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement