Dit meldt Lloyd’s List Intelligence. Dat komt overeen met 2,35% van de wereldvloot. “Dit is opmerkelijk weinig gezien de precaire situatie in de containervaart”, constateert onze Britse collega.

Ondanks dalende bezettingsgraden zijn rederijen huiverig om schepen op te leggen. Aangenomen wordt dat ze hun hoop gevestigd hebben op de aangekondigde tariefsverhoging van 750 tot 1.000 dollar per teu.