Om de modal shift te versnellen is niet alleen maar geld nodig. De beperkingen van de binnenvaart moeten worden weggenomen. Het tijdselement en betrouwbaarheid zijn belangrijke factoren voor de verlader. Wegvervoer was tot 2022 de enige mogelijkheid in onze regio, terwijl we juist nu een perfect transport alternatief bieden via het water. Een schip kan meer volume meenemen en heeft niet te maken met files.

Een subsidie kan helpen om iets op te starten. Dit fonds is er om verladers en expediteurs te stimuleren om de mogelijkheden van de vaart te onderzoeken, dat is natuurlijk positief. Maar een systeem van cash-back bij elke container moet niet het uitgangspunt zijn. Uiteindelijk moet de sector zelf de kosten kunnen dragen.

Het bedrag van 20 euro per container is overigens rooskleurig voorgesteld, dat is het maximum. Het daadwerkelijke bedrag hangt af van de afstand en de mate waarin het wegennet wordt ontlast, dus vaak komt het nog lager uit.

De modal shift is volgens mij ook vooral een mental shift. Want wat is genoeg om de overstap te maken van weg naar water? Het is per business case verschillend. Er wordt niet snel aan de binnenvaart gedacht, terwijl de rivier qua capaciteit een vijfbaans snelweg zonder files is.

Voor transport tellen er meer factoren mee dan alleen de kosten, onder meer snelheid en betrouwbaarheid. Sinds begin dit jaar is het bij OTB mogelijk om containers over te slaan. Vanuit Bergambacht loopt een corridor naar de Maasvlakte. Minimaal drie keer per week varen er binnenvaartschepen met containers van en naar Rotterdam. De ambitie is om dat vijf keer in de week te gaan doen.

De beschikbaarheid van data rond containers is cruciaal, dat mag wel beter. Door tijdige uitwisseling van informatie over containers is het bijvoorbeeld vaak mogelijk een afvaart te combineren. Containers zijn vaak slechts enkele dagen beschikbaar vanuit de rederij, dus afstemming over het transport tussen bevrachter en klant is essentieel.

Hier is duidelijk dat ook voor een relatief korte afstand de binnenvaart lonend is, zeker als je ervan op aan kunt dat er een schip vaart op je route. Het vraagt echter om gewenning bij verladers. Iedereen snapt dat de vaart duurzaam en toekomstbestendig is. Het heeft wel tijd nodig om meer bekendheid te krijgen.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement