De modal shift regeling blijkt populair. Eind 2021 werd bekendgemaakt dat er in totaal 22,5 miljoen euro beschikbaar is tot eind 2025 voor aanbieders van lading die van plan zijn om vracht te verplaatsen van de weg naar het spoor of het water. Voor de binnenvaart is een bedrag van 15 miljoen euro beschikbaar. De overige 7,5 miljoen is voor het spoor.

Vanwege de vele aanvragen heeft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat besloten om het bestaande subsidieplafond voor 2023 van de regeling te verdubbelen naar 15 miljoen euro. In 2023 is nu in totaal 15 miljoen gereserveerd (waarvan 10 miljoen voor de binnenvaart en 5 miljoen voor het spoor). In 2024 is er nog eens in totaal 7,5 miljoen beschikbaar, voor 2025 staat de teller op 0.

Aanvullend wordt dit jaar een tweede Europese Aanbesteding voor barge lijndiensten gepubliceerd met als doel 2,5 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor het vergroten van het aanbod van vervoer over het water.

De regeling is opgezet om de verplaatsing van het goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart of het spoor te versterken. Dat doet het kabinet, met het oog op de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat, om de weg te ontlasten en verkeersopstopping op de belangrijkste doorgaansroutes voor het goederenvervoer terug te dringen en daarmee bij te dragen aan vergroening van het vrachtvervoer.

20 euro per container

De subsidieregeling richt zich op verladers en expediteurs. Om hen te stimuleren voor de binnenvaart of het spoor te kiezen wordt een subsidie van maximaal 20 euro per structureel verplaatste container (of een equivalent daarvan bij bulk) in het vooruitzicht gesteld. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de extra transportkosten van de binnenvaart of het spoor, zoals een extra overslag van de container.

Deze lading moet ondernemers moeten daarvoor actief zijn op (delen van) de route tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen (corridor Oost) en via Venlo (corridor Zuid-Oost) en de route Amsterdam richting Antwerpen (corridor Zuid). Voor een modal shift naar het spoor zijn ook trajecten buiten genoemde corridors in Nederland subsidiabel. Aanvragen kunnen ingediend worden bij uitvoeringsorganisatie Connekt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement