Dit blijkt uit een onderzoek van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) dat financieel is ondersteund door de Europese Unie. Hierin is onderzocht welke variant van de Middencorridor tussen centraal Azië en Europa over land (de rode routes op onderstaande kaart) het meest geschikt is om verder te ontwikkelen en welke investeringen hiervoor nodig zijn. Er wordt in het onderzoek gekeken naar drie mogelijke varianten van de Middencorridor. De Middencorridor wordt nu vaker gebruikt als alternatief voor de Nieuwe Zijderoute die loopt via Rusland en Belarus.

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat het zogeheten ‘Central Trans-Caspian Network’ (CTCN), een variant van de Middencorridor die loopt via het zuiden van Kazachstan en de grens met China passeert bij Khorgos, het meest veelbelovend is voor verdere investeringen omdat daar onder andere veel mensen wonen en die route veel productiefaciliteiten bevat. In 2022 ging er 18.000 teu over deze route.

Naast deze geprefereerde variant van de Middencorridor is er ook een noordelijke variant die via het noorden van Kazachstan loopt en daarna dezelfde route volgt als de centrale route en een zuidelijke variant die niet via Kazachstan maar via Turkmenistan en Uzbekistan gaat. In 2022 ging er 15.000 teu over de noordelijke route. De huidige volumes van de zuidelijke variant worden in dit onderzoek niet genoemd.

Gesteld wordt dat wanneer er geen maatregelen worden genomen de komende jaren, het containervolume op de centrale route kan groeien van 18.000 teu naar 130.000 teu in 2040. Wanneer er daarnaast nog een aantal infrastructuurprojecten en andere maatregelen, zoals het digitaliseren van transportdocumenten, worden uitgevoerd om de transittijd van de route te verkorten naar 13 dagen, kan dit volume groeien naar 865.000 teu. Op dit moment zijn de transittijden nog een stuk hoger, waardoor de route voor veel partijen onaantrekkelijk is.

Wanneer hier de toegenomen volumes op de andere varianten van de middencorridor bij worden opgeteld, komt dit uit op een volume van 1,4 miljoen teu in 2040 voor de Middencorridor tussen China en Europa. Al met al moeten de benodigde maatregelen zo’n 18,5 miljard euro bedragen.

Investeringen

In het onderzoek wordt een aantal investeringen in de infrastructuur in Kazachstan, Gyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan en Uzbekistan genoemd die ofwel op de korte termijn ofwel op een langere termijn uitgevoerd moeten worden. Het wordt de EU aanbevolen in deze projecten te investeren. Het gaat onder andere om het moderniseren en het uitbreiden van de capaciteit van bestaande wegen, spoorwegen, stations, havens, terminals en logistieke centra in deze landen. Zo wordt in Kazachstan op korte termijn de uitbreiding van de Altynkol spoorterminal aan de grens met China genoemd.

Daarnaast worden er nog zeven overige maatregelen op de prioriteitenlijst gezet. Dat zijn bijvoorbeeld het digitaliseren van transportdocumenten in de hierboven genoemde vijf landen. Ook moet de interoperabiliteit tussen de landen worden verhoogd en moeten er maatregelen komen die de handel makkelijker maken en voor meer liberalisering in de markt zorgen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement