Uit de UIRR-indexcijfers, de ‘CT Performance Gauge’, blijkt dat het gecombineerde vervoer alleen in 2020 een vergelijkbare vrije val liet zien. In het tweede kwartaal van dat jaar, op het hoogtepunt van de coronapandemie, kwam het krimppercentage uit op 14,6%.  De sector krimpt al enige kwartalen op rij, steeds met ongeveer 5 a 6%. Nu ook de vooruitzichten niet wijzen op herstel, lijkt de sector met een daling van 14,4% in q2 van 2023 in een vrije val terecht te zijn gekomen.

De cijfers komen van de Union Internationale pour le transport combine Rail-Route (UIRR), de brancheorganisatie voor gecombineerd spoor- en wegvervoer. De leden vertegenwoordigen gezamenlijk een marktaandeel van ongeveer 55% op de Europese markt.

De sector verwacht een ‘zware tijd‘ en voorspelt dat de komende kwartalen dat de markt alleen maar verder zal inzakken. De branchevereniging houdt in een ‘sentiment index’ bij wat de ceo’s van de aangesloten bedrijven de komende 12 maanden verwachten van de markt. Deze index is nu roodgekleurd en staat op ‘negatief’. 

Elektriciteit versus diesel

De slechte vooruitzichten zijn volgens de UIRR toe te schrijven aan de stand van de Europese economie, een zwak consumentenvertrouwen en de energieprijzen. Met name de hoge elektriciteitsprijzen blijven de sector parten spelen. Bovendien is het wegvervoer de afgelopen maanden aantrekkelijker geworden vanwege de lagere dieselprijzen.

De sector bevindt zich volgens de UIRR in een recessie. De koepel pleit daarom voor overheidsmaatregelen om het gecombineerd vervoer te ondersteunen. ‘De regeringen van de lidstaten beschikken al over een groot aantal opties om het elektrisch goederenvervoer per spoor te ondersteunen door middel van maatregelen zoals lagere heffingen voor de toegang tot het spoor of prijsplafonds voor tractiestroom,’ meldt UIRR-president Ralf-Charley Schultze.

Brussel moet zorgen voor herstel

Schultze kijkt ook naar de EU voor oplossingen voor de krimp in de vorm van de Greening Transport Package. Brussel wil in een Europese wet laten vastleggen dat spoorbeheerders in landen met een spoorcorridor afspraken moeten maken over het flexibel inplannen van capaciteit voor vrachtvervoer. Er moet daarbij voldoende reservecapaciteit beschikbaar blijven voor goederenvervoerders, waarbij het ook niet meer per definitie zo is dat personenvervoer voor het vrachtvervoer gaat. De behandeling van dit vrachtpakket zou vooralsnog zijn uitgesteld tot september.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement