‘Wereld op slot? Dat belemmert ook logistieke processen in de zorg’

CB Healthcare

Zorgprofessionals worden regelmatig geconfronteerd met logistieke uitdagingen, zeker nu tijdens de coronacrisis. ‘De logistieke sector kan hier goed in faciliteren, zodat de zorgprofessional kan focussen op de zorg’, zo betoogt Patricia Maas, managing director van CB Healthcare. ‘Logistieke dienstverleners kunnen de regie over distributievraagstukken en de bijbehorende faciliteiten zoals ICT overnemen. Door meer controle en overzicht kan je beter sturen.’

Patricia Maas, CB

Wat is je logistieke achtergrond?

Ik ben van oorsprong chemicus en heb daarnaast een masteropleiding afgerond: management, beleid en ondernemerschap in life sciences & healthcare aan de VU Amsterdam. Tijdens die studie heb ik geleerd om multidisciplinaire vraagstukken op te lossen in de zorg- en life science-sector.

Na mijn studie ben ik gestart als consultant binnen deze sector en heb ik mij vooral bezig gehouden met innovaties. Inmiddels werk ik alweer enige jaren voor CB en heb ik hier mijn logistieke kennis verder kunnen ontwikkelen.

Sinds 1 juli is de healthcare-tak van CB een joint venture aangegaan met PostNL onder de noemer CB Healthcare en vervul ik de rol van managing director. We zijn sterk in logistieke oplossingen voor de zorg, zoals de distributie van hulpmiddelen naar zorginstellingen en naar patiënten thuis.

Welke logistieke uitdagingen ben je tijdens de coronapandemie tegengekomen?

Als de wereld op diverse plekken op slot moet, dan worden logistieke processen uiteraard ook belemmerd. We hebben dit bijvoorbeeld gemerkt in het assortiment- en voorraadbeheer binnen onze warehouses. We zijn daarbij afhankelijk van de juiste internationale toevoer van producten, wat lastig is als grenzen dicht gaan.

Komt dat door een stijgende vraag of door een haperende supply chain?

De voorraad van medische hulpmiddelen, zoals incontinentie- en wondmateriaal, is redelijk op peil gebleven. Het werd vanwege de coronamaatregelen logistiek gezien wel een uitdaging om producten vanuit het buitenland naar Nederland te krijgen.

We waren vanaf het begin betrokken bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, LCH. Samen met verschillende partners zorgen wij voor de distributie van beschermingsmiddelen naar de zorg. De vraag was zeker tijdens de eerste golf erg groot. We hadden toen nog niet kunnen inschatten hoe omvangrijk dit zou worden. We zijn toen gestart met de distributie van enkele producten, maar dat werd een vertienvoudiging ervan.

Kun je er dan enige mate van regie over uitoefenen? Of ben je volledig afhankelijk van de leveranciers waarvoor je werkt?

CB Healthcare is een regiepartij en we vinden het belangrijk om hier een onafhankelijke positie in te nemen. Dat houdt in dat we altijd in samenspraak met meerdere ketenpartijen logistiek organiseren. Tijdens een crisissituatie kunnen er bijvoorbeeld tekorten ontstaan van hulpmiddelen op locaties van waaruit wij worden bevoorraad. Bij wondzorg is het essentieel dat cliënten hun producten snel krijgen. Als producten niet beschikbaar of leverbaar zijn, moet er snel een oplossing worden gevonden. Dat is een dagelijks samenspel met leveranciers en andere partijen in de keten.

Als je terugkijkt met de kennis van nu, wat zou je de volgende keer dan anders doen?

Tijdens de crisis zijn verschillende partijen bij elkaar gebracht om te kijken welke rol zij in het proces konden gaan spelen om met de ontwikkeling van de vraag mee te groeien. Dat was gezien de urgentie goed en nodig. Een volgende keer zou het interessant zijn om dit nog meer vanuit een regiefunctie te organiseren. Dan kun je nog scherper de verdeling van distributievraagstukken en bijbehorende faciliteiten, zoals ICT, aansturen. Kortom: meer controle en overzicht. Een dergelijke regiefunctie zou een logistiek specialist goed kunnen uitvoeren. De regisseur kan dan samen met leveranciers en andere ketenpartijen een ecosysteem inrichten om de bevoorrading, handling, warehousing, fulfillment en distributie van hulpmiddelen of beschermingsmiddelen te organiseren.

Wat kunnen we nu al verbeteren?

We zijn binnen het Landelijk Consortium Hulpmiddelen in gesprek met het ministerie van VWS om te kijken of we een ijzeren voorraad kunnen creëren van beschermingsmiddelen voor crisissituaties. Dan hebben we snel toegang tot beschermingsmiddelen indien een volgende golf of crisissituatie ontstaat. Daarnaast zou je minder afhankelijk willen zijn van het buitenland voor productie en aanvoer van de juiste producten. Het is waardevol om een goede risicoanalyse te maken van de supply chain voor hulpmiddelen of beschermingsmiddelen die we in een eventuele volgende crisis hard nodig hebben. Dit wordt ook al gedaan. Het helpt ons inzicht te krijgen in de mogelijkheden op nationaal niveau en in de vraag welke beweging we kunnen maken om de afhankelijkheid te beperken. Die heldere centrale regiefunctie draagt daar ook aan bij.

Los van corona, waar zie jij verbetermogelijkheden voor logistiek in de zorg?

De zorg- en de logistieke sector zouden elkaar nog veel beter kunnen vinden. Je ziet vaak nog dat logistieke uitdagingen worden opgelost door zorgpersoneel, terwijl de logistieke sector daar goed in zou kunnen faciliteren.

Zo kopen zorgorganisaties vaak op verschillende plekken in. Soms weet afdeling A niet wat afdeling B op voorraad heeft. Of er wordt iets weggegooid, terwijl een andere afdeling het extra bestelt vanwege een tekort. Door logistieke processen zoals voorraadbeheer te verbeteren en inzichtelijk te maken voor zorgorganisaties, kunnen zij zich meer richten op de zorg. De logistieke sector heeft er de juiste tools en kennis voor. De logistiek kan aan de hand van voorspelbaarheid helpen om de juiste zorgproducten op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. Als een ziekteverloop bekend is, dan kan met een goede logistieke organisatie het gevraagde materiaal klaarliggen op het moment dat de cliënt het nodig heeft. 

Magazine

Dit interview is onderdeel van een serie portretten over logistieke lessen uit de corona pandemie, gemaakt door TKI Dinalog in samenwerking met Nieuwsblad Transport. Lees het hele magazine hieronder:

‘Wereld op slot? Dat belemmert ook logistieke processen in de zorg’ | NT

‘Wereld op slot? Dat belemmert ook logistieke processen in de zorg’

CB Healthcare

Zorgprofessionals worden regelmatig geconfronteerd met logistieke uitdagingen, zeker nu tijdens de coronacrisis. ‘De logistieke sector kan hier goed in faciliteren, zodat de zorgprofessional kan focussen op de zorg’, zo betoogt Patricia Maas, managing director van CB Healthcare. ‘Logistieke dienstverleners kunnen de regie over distributievraagstukken en de bijbehorende faciliteiten zoals ICT overnemen. Door meer controle en overzicht kan je beter sturen.’

Patricia Maas, CB

Wat is je logistieke achtergrond?

Ik ben van oorsprong chemicus en heb daarnaast een masteropleiding afgerond: management, beleid en ondernemerschap in life sciences & healthcare aan de VU Amsterdam. Tijdens die studie heb ik geleerd om multidisciplinaire vraagstukken op te lossen in de zorg- en life science-sector.

Na mijn studie ben ik gestart als consultant binnen deze sector en heb ik mij vooral bezig gehouden met innovaties. Inmiddels werk ik alweer enige jaren voor CB en heb ik hier mijn logistieke kennis verder kunnen ontwikkelen.

Sinds 1 juli is de healthcare-tak van CB een joint venture aangegaan met PostNL onder de noemer CB Healthcare en vervul ik de rol van managing director. We zijn sterk in logistieke oplossingen voor de zorg, zoals de distributie van hulpmiddelen naar zorginstellingen en naar patiënten thuis.

Welke logistieke uitdagingen ben je tijdens de coronapandemie tegengekomen?

Als de wereld op diverse plekken op slot moet, dan worden logistieke processen uiteraard ook belemmerd. We hebben dit bijvoorbeeld gemerkt in het assortiment- en voorraadbeheer binnen onze warehouses. We zijn daarbij afhankelijk van de juiste internationale toevoer van producten, wat lastig is als grenzen dicht gaan.

Komt dat door een stijgende vraag of door een haperende supply chain?

De voorraad van medische hulpmiddelen, zoals incontinentie- en wondmateriaal, is redelijk op peil gebleven. Het werd vanwege de coronamaatregelen logistiek gezien wel een uitdaging om producten vanuit het buitenland naar Nederland te krijgen.

We waren vanaf het begin betrokken bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, LCH. Samen met verschillende partners zorgen wij voor de distributie van beschermingsmiddelen naar de zorg. De vraag was zeker tijdens de eerste golf erg groot. We hadden toen nog niet kunnen inschatten hoe omvangrijk dit zou worden. We zijn toen gestart met de distributie van enkele producten, maar dat werd een vertienvoudiging ervan.

Kun je er dan enige mate van regie over uitoefenen? Of ben je volledig afhankelijk van de leveranciers waarvoor je werkt?

CB Healthcare is een regiepartij en we vinden het belangrijk om hier een onafhankelijke positie in te nemen. Dat houdt in dat we altijd in samenspraak met meerdere ketenpartijen logistiek organiseren. Tijdens een crisissituatie kunnen er bijvoorbeeld tekorten ontstaan van hulpmiddelen op locaties van waaruit wij worden bevoorraad. Bij wondzorg is het essentieel dat cliënten hun producten snel krijgen. Als producten niet beschikbaar of leverbaar zijn, moet er snel een oplossing worden gevonden. Dat is een dagelijks samenspel met leveranciers en andere partijen in de keten.

Als je terugkijkt met de kennis van nu, wat zou je de volgende keer dan anders doen?

Tijdens de crisis zijn verschillende partijen bij elkaar gebracht om te kijken welke rol zij in het proces konden gaan spelen om met de ontwikkeling van de vraag mee te groeien. Dat was gezien de urgentie goed en nodig. Een volgende keer zou het interessant zijn om dit nog meer vanuit een regiefunctie te organiseren. Dan kun je nog scherper de verdeling van distributievraagstukken en bijbehorende faciliteiten, zoals ICT, aansturen. Kortom: meer controle en overzicht. Een dergelijke regiefunctie zou een logistiek specialist goed kunnen uitvoeren. De regisseur kan dan samen met leveranciers en andere ketenpartijen een ecosysteem inrichten om de bevoorrading, handling, warehousing, fulfillment en distributie van hulpmiddelen of beschermingsmiddelen te organiseren.

Wat kunnen we nu al verbeteren?

We zijn binnen het Landelijk Consortium Hulpmiddelen in gesprek met het ministerie van VWS om te kijken of we een ijzeren voorraad kunnen creëren van beschermingsmiddelen voor crisissituaties. Dan hebben we snel toegang tot beschermingsmiddelen indien een volgende golf of crisissituatie ontstaat. Daarnaast zou je minder afhankelijk willen zijn van het buitenland voor productie en aanvoer van de juiste producten. Het is waardevol om een goede risicoanalyse te maken van de supply chain voor hulpmiddelen of beschermingsmiddelen die we in een eventuele volgende crisis hard nodig hebben. Dit wordt ook al gedaan. Het helpt ons inzicht te krijgen in de mogelijkheden op nationaal niveau en in de vraag welke beweging we kunnen maken om de afhankelijkheid te beperken. Die heldere centrale regiefunctie draagt daar ook aan bij.

Los van corona, waar zie jij verbetermogelijkheden voor logistiek in de zorg?

De zorg- en de logistieke sector zouden elkaar nog veel beter kunnen vinden. Je ziet vaak nog dat logistieke uitdagingen worden opgelost door zorgpersoneel, terwijl de logistieke sector daar goed in zou kunnen faciliteren.

Zo kopen zorgorganisaties vaak op verschillende plekken in. Soms weet afdeling A niet wat afdeling B op voorraad heeft. Of er wordt iets weggegooid, terwijl een andere afdeling het extra bestelt vanwege een tekort. Door logistieke processen zoals voorraadbeheer te verbeteren en inzichtelijk te maken voor zorgorganisaties, kunnen zij zich meer richten op de zorg. De logistieke sector heeft er de juiste tools en kennis voor. De logistiek kan aan de hand van voorspelbaarheid helpen om de juiste zorgproducten op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. Als een ziekteverloop bekend is, dan kan met een goede logistieke organisatie het gevraagde materiaal klaarliggen op het moment dat de cliënt het nodig heeft. 

Magazine

Dit interview is onderdeel van een serie portretten over logistieke lessen uit de corona pandemie, gemaakt door TKI Dinalog in samenwerking met Nieuwsblad Transport. Lees het hele magazine hieronder: