Om hoeveel trucks gaat het?

In NLtruckkartel alleen al hebben we meer dan tweeduizend cliënten. Daaronder is de top twintig van Nederlandse transportbedrijven, maar ook eenmanszaken met een tot vijf trucks. Samen met onze Franse claimanten, die verenigd zijn in Cartel des Camions, zijn zij goed voor meer dan 260.000 tijdens de kartelperiode gekochte vrachtwagens.

Hoe ver is de zaak nu?

In Nederland zijn inmiddels vier golven van truckkartelprocedures. In de eerste zaak heeft de rechter al belangrijke beslissingen genomen. Zo heeft de rechtbank het door de truckfabrikanten gevoerde verweer verworpen dat het is uitgesloten dat de inbreuk tot schade heeft geleid. Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat de cessie-overeenkomsten van NLtruckkartel, waarbij NLtruckkartel de claims heeft overgenomen van de individuele ondernemers, rechtsgeldig zijn. Ook staat nu vast dat NLtruckkartel volledig bevoegd is om de schade die de transporteurs hebben geleden op de truckfabrikanten te verhalen en heeft de rechter bepaald dat het Nederlands recht van toepassing is.

Welk schadebedrag gaat NLtruckkartel claimen?

Daar moeten wij nu een koers in bepalen. In Spaanse zaken zie je dat partijen uitgaan van een bedrag van 5% tot 20% van de aanschafwaarde van een truck. Wij gaan er nu vanuit dat een overcharge van 10% goed verdedigbaar en reëel is.

Wat is de volgende stap?

De eerstkomende zitting is binnen een half jaar. Dan moeten de allerlaatste dingen worden afgetikt voordat we naar de schadestaatprocedure gaan. Daarin moet dan worden vastgesteld wat de geleden schade voor elk bedrijf precies is.

Wat zijn die allerlaatste dingen?

Veel bedrijven hebben moeite om met facturen te komen doordat het zo lang geleden is. Wij moeten per ondernemer stellen en bewijzen dat ze schade hebben geleden doordat ze in de kartelperiode vrachtwagens hebben gekocht of geleased. De rechter gaat kijken of dat voldoende is om te worden doorverwezen naar de schadestaatprocedure.

Dat wordt een aardig dik dossier.

Dat argument gebruiken de truckfabrikanten ook, om twijfel te zaaien. Ze zullen zeggen dat vervoerders niet goed kunnen aantonen hoeveel vrachtwagens ze in die periode hebben gekocht. Maar je kunt niet ontkennen dat het kartel er was en dat de truckfabrikanten dat illegale gedrag zelf al die jaren bewust geheim hebben gehouden voor de vervoerders. Je kunt er dan niet mee wegkomen vervoerders te verwijten dat ze niet iedere aankoop meer kunnen aantonen. De truckfabrikanten moeten zelf ook meehelpen die gegevens boven water te krijgen.

Wordt dit een zaak van de lange adem?

Je ziet inderdaad vaak dat fabrikanten claimzaken zo lang mogelijk rekken om de claimanten uit te roken. Grote bedrijven kunnen het nu eenmaal langer volhouden dan kleinere ondernemers. Daarom worden zaken nu veelal gefinancierd door procesfinanciers, die het risico en de kosten op zich nemen. In ruil daarvoor krijgen zij 20% tot 25% van de opbrengst als een zaak gewonnen wordt. Door dit durfkapitaal krijgen kleine ondernemers toegang tot de rechter en kunnen ze het uithouden tegen de vertragingstactieken van grote partijen.

Hoe zit dat in Nederland?

NLtruckkartel werkt met een internationale procesfinancier. Verder heeft TVM een groot deel van de zaak meegefinancierd voor ondernemers die bij hen een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten. Ook verzekeraars als Achmea, Arag en DAS dragen een deel van de kosten voor hun verzekerden.

Wanneer hebben vervoerders hun geld?

Dat is lastig te zeggen. Het is ook afhankelijk van de opstelling van de fabrikanten. Normaal gesproken komt er een moment dat ze willen schikken. Is dat niet zo, dan dient de schade in de schadestaatprocedure te worden vastgesteld. Ik moet voorzichtig zijn met voorspellingen, maar ik hoop wel dat er binnen vijf jaar duidelijkheid is. Dat hangt er ook vanaf of partijen nog in hoger beroep gaan.

Zit een schikking erin?

De vraag is of en wanneer dat op grote schaal gaat gebeuren. Ik hoor wel dat er met de heel grote claimanten al geschikt wordt. Daar willen de fabrikanten graag vrienden mee blijven omdat ze belangrijk zijn voor hun business. De vraag is wanneer er een schikking komt voor de andere ondernemers. Fabrikanten zijn minder gemotiveerd om ook met hen snel te schikken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement