Wie kunnen straks in Amersfoort terecht?

Eigenlijk iedereen. Het is een robuust station waar elektrisch geladen kan worden met personenwagens en vrachtwagens. Op het gebied van waterstof kunnen daar bussen, vrachtwagens, bestelbusjes en personenwagens tanken. Voor personenwagens en bestelbusjes is dat met 700 bar. Voor vrachtwagens en bussen is 350 bar afgesproken.

Is dat groene waterstof?

Ja. Die importeren we de komende drie jaar nog uit Duitsland. Daarna komen de eerste productie-eenheden voor groene waterstof ook in Nederland vrij.

Is waterstof duur?

Waterstof is in brede zin nu nog kostbaar en de prijs is heel volatiel door de koppeling met de gas- en elektriciteitsprijzen. Op termijn zal waterstof juist goedkoper worden dan fossiele brandstoffen. Dat heeft te maken met de schaal waarop er dan geproduceerd wordt.

Hoe word je rendabel?

Wij nemen een vroege positie in. Dat heeft voordelen. Bijvoorbeeld dat we straks op mooie plekken zitten en een zetje krijgen van de overheid en vanuit Brussel. Maar uiteindelijk moet er natuurlijk gewoon waterstof worden verkocht om de stations rendabel te maken. Daar zit een ingroeimodel in. Onze aanpak is dat we bij onze locaties kijken wat de potentiële klandizie daar is en hoe we dichtbij die klant kunnen gaan zitten om vervolgens binnen enkele jaren een rendabel station te kunnen exploiteren.

Wat voor locaties kies je?

In het huidige model zal dat veelal bij afritten van snelwegen zijn. In Amersfoort zitten we op 300 meter van de afrit A28 en op 500 meter van de afrit A1. In Rotterdam zitten we aan de zuidzijde van Rotterdam Airport. Dat is handig voor binnenstedelijke belevering en is dicht bij de snelweg. Maar er gaan ook geheel nieuwe businessmodellen ontstaan, zeker in de logistiek. Bijvoorbeeld dat wij stations gaan neerzetten bij distributiecentra. We gaan graag in gesprek met transporteurs die in die situatie eventueel mee willen investeren.

Laten die ondernemers zich verleiden?

Logistieke bedrijven staan voor de opgave om over te stappen op zero-emissie. In gesprekken met hen hoor ik dat het niet gaat lukken om dat allemaal batterij-elektrisch te doen vanwege beperkingen op het stroomnet. Het is door die congestieproblemen een must om de bulk van die energie in de vorm van waterstof te gaan leveren. Een andere oplossing is er niet. Er is nog een ander belangrijk punt. Als we alles op batterij-elektrisch zetten, creëren we een afhankelijkheid van China, dat de grondstoffenmarkt beheerst. In Brussel zie je de eerste signalen dat Europa die afhankelijkheid wil beperken.

Maar er zijn vrijwel geen bedrijven met waterstoftrucks.

Het draait allemaal om timing. Voor mij en ook voor wat betreft de signalen die je hoort vanuit de OEM’s, is het niet de vraag óf waterstof het gaat worden, maar wanneer. Op de laatste transportbeurs in Hannover brak je zowat je benen over alle aankondigingen van waterstofvoertuigen. Sommige daarvan komen al snel, bij andere duurt dat langer. Maar op het moment dat ze komen, moeten de waterstofstations er wel staan. Tegen 2025 hebben wij al elf stations in Nederland.

Beleidsmakers geven de industrie prioriteit bij het gebruik van waterstof. Hoe boks je daar tegenop?

Ook dat is een kwestie van kijken naar de lange termijn. Europa stelt bij het verstrekken van gelden de eis dat een bepaald percentage groene waterstof voor mobiliteit wordt aangewend. Die verplichting is op dit moment 2,6% van de geproduceerde waterstof. Op de achterkant van een sigarendoos kun je uitrekenen dat dit zich in 2030 vertaalt naar anderhalf miljoen personenwagens op waterstof.

Wat voor investeringen zijn er met een waterstofstation gemoeid?

Bij het station in Amersfoort moet je denken aan 3,5 of 3,8 miljoen euro voor het civiele werk en de technische installatie. Daarnaast kijken we of er geschikte nevenontwikkelingen mogelijk zijn rond een tankstation. De ene keer kan dat een meer traditionele tankshop zijn, de andere keer een ruimte voor co-­working. Andere stations kunnen we als cleanhub voor lastmile-logistiek positioneren.

Hoe is Fountain Fuel gefinancierd?

We hebben een aantal aandeelhouders met een langetermijnvisie. Dat zijn veelal familiebedrijven. Daarnaast zijn er regionale fondsen die zien wat de opgave is voor de toekomst. Als je nu wil investeren om morgen rendement te hebben, moet je niet in waterstof stappen. Wij werken met een termijn van drie tot vijftien jaar. Dat is de horizon voor onze investeringen.

Kijk de uitzending terug:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement