NIEUW PROGRAMMA LEEST BESCHADIGDE BARCODES
Vooral binnen industrie”le omgevingen is het een kleine ramp wanneer een scanner de barcode niet kan lezen. De oorzaak is veelal een beschadiging van het etiket of teveel schittering op het moment dat het gecodeerde artikel de statisch opgestelde scanner passeert. Het niet kunnen lezen van de barcode betekent veel produktuitval en daardoor onnodige kosten. Een nieuw leesprogramma van Swedot-Presa (dochter van Swedot Europe nv/sa in Belgie”: DRX) lost dit probleem op. DRX staat voor Data Reconstruction. De software koppelt tijdens de passage van het object de kleine stukjes barcode die wel gelezen worden, aan elkaar en vergelijkt ze. Doordat het programma kan bepalen hoe de barcode er zou hebben moeten uitzien, kan het de barcode op die manier alsnog ‘zien’. Daardoor gaat geen scan verloren. Het DRX- programma is toegepast in de nieuwe Accusort scanner van Swedot- Presa. DRX is inmiddels in de prijzen gevallen: de Dilling Award is toegekend aan de DRX en de Accusort. Voor meer informatie: De Koningh BV Arnhem, tel. 085-629019 (C.J.J. van Ee) en Swedot-Presa Wavre (Belgie”), tel. 010-229077 (O. Hiden).

SPIEGEL VINDT IEDERE BARCODE
Bij het toepassen van automatische identificatie-technieken is het meestal noodzakelijk dat de barcode recht onder de scanner doorloopt. Vooral bij het scannen van produkten of verpakkingen met een grotere oppervlakte kan dit problemen geven wanneer er slechts e’e’n scanraam ter beschikking is. Dit betekent meestal dat meerdere scanners de transportband moeten bewaken, wat tot extra investeringen leidt. Door het plaatsen van een zwenkspiegel-opzetstuk zoals Leuze Electronics dat sinds kort toepast voor haar Falcon barcodescanners kan het probleem ook opgelost worden. De met de spiegel uitgeruste scanner BCL 10-900 kan op een vlak van 1 x 1 meter en op een afstand van ruim een meter iedere barcode die zich op dit vlak bevindt, herkennen en scannen. Het minimaal te lezen barcode-moduul bedraagt 0,7 mm. Bij het gebruik van de spiegel blijven leesscherpte en leesdiepte van de scanner gehandhaafd (Info: 03402-66300).

YALE BRENGT HEFTRUCKS MET KATALYSATOR
De nieuwe Yale E-serie heftrucks is zowel uitgerust met diesel- als met benzinemotoren. De benzine-uitvoering rijdt evenwel op het schone LPG en in de uitlaat is een geregelde drieweg katalysator aangebracht die de uitstoot van gevaarlijke stoffen tot 99 procent neutraliseert. Voor het toepassen van katalysatoren in vorkheftrucks geeft de overheid geen subsidies, zodat dit prijsverhogend werkt. Volgens Yale- importeur Van Eyle worden deze investeringskosten in de loop der tijd voor een deel terugverdiend door brandstofbesparing. Maar omdat de chauffeur ook geen last meer heeft van schadelijke stoffen die afkomstig zijn uit de uitlaat van zijn heftruck, zal zijn efficiency toenemen en ook op die manier wordt op de investering terugverdiend. Bij gebruik van een tweeweg katalysator (reeds eerder toegepast in vorkheftrucks) worden koolmonoxyde en koolwaterstoffen goeddeels gee”limineerd. De geregelde drieweg ‘kat’ verwijdert ook de derde gevaarlijke stof, de stikstofoxyden, uit de uitlaatgassen. Ook ehtyleen, de vijand van bepaalde groente- en fruitsoorten, wordt tot vrijwel nihil gereduceerd. De in de vorkheftruck toegepaste katalysator is een keramisch honingraatblok, dat bekleed is met platina en rhodium. De ‘kat’ zet de uitlaatgassen om in stikstof en water. Het elektronisch brein van de ‘kat’, de Lambda-sonde, regelt de verbrandingsfunkties en stuurt deze 30 maal per seconde bij naar optimale waarden. De optimalisering van de verbranding leidt tot een brandstofbesparing van 20 tot 30 procent. (Voor meer informatie: 010- 4347522).

NIEUW COMPUTERPROGRAMMA VOOR CONTAINERVERVOER
Het softwarehuis Ordis Transport & Verkeer te Maarssen heeft recentelijk INTERLOAD ontwikkeld. De naam staat voor INTERactive Loading Optimizing And Dispatching. Bij de ontwikkeling van Interload heeft Ordis samengewerkt met een Rotterdamse containertransportonderneming, die containers van en naar de Britse eilanden en Ierland vervoert. Het programma onderscheidt ‘deliveries’: een opdracht die overzee wordt geladen en ‘collections’: containers die op het continent worden geladen en overzee op het losadres worden gelost. Het programma houdt rekening met de openings- en sluitingstijden van klanten, met de te laden hoeveelheden, het type container of het type tank, met de reinigingsplaatsen en met de transportkosten. Het wordt omschreven als een ’tool voor toewijzingsplanning’, met het doel te komen tot optimalisering van de toewijzing van laadopdrachten aan losopdrachten, waarbij ‘lege’ kilometers worden geminimaliseerd. Interload kent multi- depot funkties, de kombinatie van laad- en losopdrachten in e’e’n planning, een instelbare planningshorizon, de mogelijkheid tot planning van meerdaagse ritten, een on-line order input en het werken met zowel volle vrachten als deelladingen (03465-72400).

BRANDSTOFMODIFICATOR MAAKT DIESELM

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement