Het besluit is genomen in het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegkomitee (Vesok), waarin de Vlaamse regering met de sociale partners overlegt. De Vlaamse Executieve (regering) zal het akkoord zo snel mogelijk uitwerken in een concreet reorganisatievoorstel en dat vervolgens aan het Vlaamse parlement voorleggen. Het nieuwe loodsbedrijf mag zelf de loodsgelden, de hoogte van de vergoedingen en de betalingswijze vaststellen. Het Vlaamse Gewest blijft echter het toepassingsgebied bepalen, alsmede de toelatingsvoorwaarden tot het loodsenberoep en de grondslagen waarop de heffing van loodsgelden is gebaseerd.
Partijen zijn het verder in beginsel eens geworden over de personele organisatie. Er komt een vijf leden tellend directiecomite, dat rapporteert aan een raad van beheer van tien man. De voorzitter van de laatste wordt aangesteld door de Executieve, vier leden worden voorgedragen door de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen, drie leden door de havenbesturen en twee leden zullenn varende loodsen zijn. Ook de voorzitter van het directiecomite wordt benoemd door de Executieve, terwijl de overige vier leden, waarvan weer twee actieve loodsen, eveneens goedkeuring van de regering behoeven.
Het bedrijf zal vrijelijk kunnen beschikken over de opbrengsten uit de loodsgelden, met dien verstande dat een deel afgedragen moet worden aan het Vlaamse Gewest als vergoeding voor de radar-assistentie en de financieel-economische afwikkeling. De hoogte van deze vergoeding moet nog betaald worden en zal nmaar verwachting onderwerp worden van langdurige onderhandelingen. De Nederlandse overheid is drie jaar geleden met de privatisering van de loodsdiensten op dit punt de mist in gegaan. Omdat de vergoedingen te laag werden vastgesteld, kostte de privatisering de Nederlandse schatkist geld in plaats van de voorziene besparing.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement