Het overzicht laat zien dat momenteel veertien operators volgens een vaste dienstregeling met containers varen op plaatsen langs de Rijn; zes zijn er actief op bestemmingen rond Antwerpen; een vaart op Avelgem; een op Born en een op Bremen. Voorts meldt het boekje een operator die containers per binnenschip van terminal naar terminal binnen het Rotterdamse havengebied verzorgt.
De brochure – Inland Container Shipping – werd gepresenteerd op het seminar ‘Rotterdam setzt auf Wasser’. Daar sprak havenwethouder R. Smit de Rotterdamse wens uit dat de binnenvaart in het jaar 2010 ruim twintig procent van de containers van en naar het achterland zou vervoeren, want ‘met name het wegverkeer zal de enorme groei van de containeroverslag in Rotterdam niet bij kunnen houden’. Momenteel neemt de binnenvaart zestig procent van het totale achterlandvervoer voor haar rekening, van alle containers van en naar Rotterdam vervoert de binnenvaart veertien procent.

Terminal

Op het seminar kwam natuurlijk aan de orde dat binnenvaartschepen soms tien, twaalf of meer terminals in de Rotterdamse haven aan moeten doen, voordat alle containers zijn geladen of gelost. Voor dit probleem wordt al enige tijd aan een aantal oplossingen gewerkt. In het project Rotterdam Interne Logistiek (RIL) bestaan plannen voor de aanleg van een Binnenvaart Service Centrum waar containers centraal kunnen worden aan- of afgeleverd. Een soort mainport binnen een mainport, aldus Mr. W.K. Scholten, directeur Exploitatie en Acquisitie van het Gemeentelijk Havenbedrijf. Met de aanleg hiervan zou binnen enkele jaren kunnen worden begonnen.
Directeur drs. H.W.H. Welters van de Havenondernemersvereniging SVZ stelde voor de nog langere termijn de aanleg van een intermodaal transportcentrum voor. Vraag bij beide plannen is: wie gaat dat betalen? Drs. P.G. van Essen, hoofd werving en verhuur bij het Gemeentelijk Havenbedrijf stelde dat zijn organisatie niet voor deze kosten op zou moeten draaien. Het Havenbedrijf zorgt voor kades en dergelijke. Kosten voor kranen, personeel et cetera zijn voor het bedrijfsleven.

Samenwerking

“Maar het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor de indeling van de haven. Als ze een andere indeling wil, worden miljoenen guldens uitgegeven aan de verhuizing van verschillende bedrijven. Betaal je liever miljoenen aan wegen dan aan een binnenvaartterminal?” , vroeg drs. R. Walthuis, vice-voorzitter van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart zich af. Hij wist het antwoord op die vraag wel. Al met al moest discussieleider Welters concluderen dat de aanleg van zo’n terminal een kwestie van partners en praten is.
Overigens werd op het seminar ook bekend gemaakt dat er op het gebied van het containervoer op de Beneden-Rijn een samenwerkingsverband op komst is. Deze krijgt niet dezelfde vorm als het samenwerkingsverband Penta voor de Boven- Rijn maar zal een operationele samenwerking worden tussen Rhinecontainer, Haniel, CCS en Haeger & Schmidt. Zo goed als zeker zullen deze vier containerrederijen met ingang van 1 januari 1992 elke dag een afvaart vanaf Rotterdam naar de Beneden-Rijn gaan bieden. Er zullen vanaf Rotterdam vijf schepen en vanaf Antwerpen een schip gaan varen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement